ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

53κ. Δήμαρχε

με ικανοποίηση διαβάσαμε την ανακοίνωση της νέας Δημοτικής Αρχής, με την οποία γνωστοποιείτε την πρόθεση να εφαρμόσετε τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων.

Σας διαβεβαιώνουμε πως θα έχετε την αμέριστη συμπαράσταση του συλλόγου σε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ζωής των δημοτών.

Έχοντας δεκαετή και πλέον εμπειρία στο θέμα της παραβίασης των κοινόχρηστων χώρων, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το εξής:

Πιστεύουμε ότι άμεση προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να είναι η διαγράμμιση των ορίων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στα 2,50 μ. – βάσει του τελευταίου κανονισμού – με χρωματισμό τους, στον πεζόδρομο της Γρ. Λαμπράκη και στις καθέτους της.

Αυτό θα διευκολύνει τα όργανα ελέγχου στο έργο τους και καλό είναι να συνοδεύεται με την υποχρέωση των επαγγελματιών να φροντίζουν για την καλή κατάσταση της διαγράμμισης για εύλογο χρονικό διάστημα. Προφανώς, ο χρωματισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν χρειάζεται.

Στο παρελθόν επιλέχθηκε η παραπάνω λύση, μόνο που τότε «κάποιοι» φρόντισαν να σβήσουν τις γραμμές, άμεσα.

Εκτός αυτού, απαραίτητο για την τήρηση του κανονισμού, είναι να υπάρχει συστηματικός έλεγχος από τα αρμόδια όργανα, γιατί και στο παρελθόν υπήρξε η πρόθεση προηγούμενων δημοτικών αρχών να εφαρμόσουν τον κανονισμό, αλλά με τον καιρό το ενδιαφέρον ατόνησε, με αποτέλεσμα να «παραλάβετε» σήμερα αυτή την άναρχη κατάσταση.

Πιστεύουμε, ότι με αυτούς τους τρόπους θα γίνει κατανοητή η βούληση του Δήμου, δίχως να χρειαστεί η επιβολή προστίμων.

Εξάλλου, πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου ήταν η τήρηση της νομιμότητας κι όχι η οικονομική εξόντωση των καταστημάτων εστίασης.

Άλλωστε, αν τα πρόστιμα απέδιδαν τα αναμενόμενα, δεν θα φτάναμε στη σημερινή κατάσταση της πλήρους ασυδοσίας – δεν γνωρίζουμε καν, αν έχει εισπραχθεί ποτέ, κανένα πρόστιμο.

Συμπερασματικά, υποστηρίζουμε την επιβολή του κανονισμού προς όλους, ανεξαιρέτως, είτε είναι μέλη μας – εμπορικά – είτε όχι – καταστήματα εστίασης, όχι μόνο στον πεζόδρομο, αλλά και στα πεζοδρόμια.

Πιστεύουμε πως η τήρησή του θα αποβεί όχι μόνο υπέρ των δημοτών – κι ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες – και των εμπορικών καταστημάτων, αλλά υπέρ και του θεμιτού ανταγωνισμού των επαγγελματιών στην εστίαση.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Σκεύης Κωνσταντίνος Μπαντή Λουκία