Ερώτηση Αντώνη Μπέζα για τη μη ισότιμη μεταχείριση των Βορειοηπειρωτών στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

bezas_antΕρώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, κατέθεσε ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας  για τη μη ισότιμη μεταχείριση των ομογενών Βορειοηπειρωτών σχετικά με το ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων που προβλέπει ο ν. 4042/2012 στη διαδικασία τακτοποίησης  αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.

Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο κ. Μπέζας, αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, το άρθρ. 70 του ν.4042/2012 προβλέπει ότι οι παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια του Δήμου που κατοικούν, για την υπαγωγή  στο άρθρο 24 του ν.4014/2011 της κύριας και μοναδικής τους κατοικίας, καταβάλλουν μόνο το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπεται για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών τους ή χρήσεων.

Επειδή οι Βορειοηπειρώτες ομογενείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, έχουν αποκτήσει πλέον στο μεγαλύτερο ποσοστό τους την ελληνική ιθαγένεια και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Δήμων που κατοικούν. Επειδή ο ν.4042/2012 δεν περιλαμβάνει στην ευνοϊκή  ρύθμιση  του άρθρ. 70 τους Βορειοηπειρώτες ομογενείς, γεγονός που αποτελεί άδικη εξαίρεση και διάκριση σε σχέση με τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση οι οποίοι έχουν τύχει, και δικαίως στο παρελθόν, ευεργετικής μεταχείρισης από την ελληνική Πολιτεία, όπως με τη δωρεάν παροχή οικοπέδων, την ατελή έκδοση οικοδομικών αδειών,  τη χορήγηση δανείων με επιδότηση του επιτοκίου κλπ. Επειδή  είναι εθνικά και κοινωνικά δίκαιο, να αποκτήσουν και οι ομογενείς από τη  Βόρειο Ήπειρο την ιδιαίτερη έκπτωση που ορίζει ο νόμος για τους ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ώστε να ανακουφιστούν στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, στο πλαίσιο των επικείμενων τροποποιήσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα αυθαίρετα κτίσματα, προκειμένου να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση των Βορειοηπειρωτών ομογενών με τους παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,  σε σχέση με το ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων;».