Ερώτηση Γιόγιακα για την ρύπανση του Καλαμά με λυματολάσπη

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: «Ρύπανση του ποταμού Καλαμά από λυματολάσπη»
Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) αναθέτει σε ιδιώτη – εργολάβο τη συλλογή, μεταφορά και εναπόθεση λυματολάσπης που προέρχεται από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της δημοτικής επιχείρησης.
Στις 31-12-2017 έληξε η σύμβαση που είχε συναφθεί με την ανάδοχο εταιρεία για τη διαχείριση της λυματολάσπης ενώ προς το παρόν δεν έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός. Αποτέλεσμα αυτού είναι μέρος της λυματολάσπης που έχει συσσωρευθεί στον παρακείμενο της μονάδας χώρο να διαχέεται – λόγω και των ισχυρών βροχοπτώσεων – μέσω της τάφρου της Λαψίστας στον ποταμό Καλαμά.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Για ποιο λόγο δεν έχει διενεργηθεί αυτοψία από κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Ελεγκτών Περιβάλλοντος και πότε πρόκειται να διεξαχθεί σχετικός έλεγχος.