Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

perifereia

 Την Παρασκευή  25 Νοεμβρίου 2011  και ώρα 09.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1)      Επικύρωση αποφάσεων 9ου Πρακτικού της  Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

2)      Έγκριση συμμετοχή  της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη για το χρονικό διάστημα 18-20/11/2011

(εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου)

3)      Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού & Προϊόντων

      Μέλισσας στην Αθήνα το διάστημα 2-4/12/2011.

 (εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

4)      Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά την ένταξη και υλοποίηση της πράξης: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου»  υποέργο 1 «Μελέτη σήμανσης ορίων, μονοπατιών και χωροθέτησης  παρατηρητηρίων στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

(εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )  

5)      Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά την ένταξη και υλοποίηση της πράξης: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χ. Αράχθου»  υποέργο 3 «Σύνταξη Διαχειριστικού Σχεδίου του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

      (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )  

6)      Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων   καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  την υλοποίηση του έργου : « Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Ματσουκίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων»

(εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )    

7)      Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  το έργο: « Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας»

(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )    

8)      Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής και εφεδρικής γεώτρησης , στη θέση «Αγία Παρασκευή», βάθους 48 μ, της Τοπικής Κοινότητας Μελιγγών Δημοτικής Ενότητας Δωδώνης, του Δήμου Δωδώνης, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Δωδώνης

( εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

9)      Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενων υδρομαστεύσεων, στη θέση «Κεφαλόβρυσο», της Τοπικής Κοινότητας Μελιγγών Δημοτικής Ενότητας Δωδώνης,του Δήμου Δωδώνης, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας   πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Δωδώνης

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

10)  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ίδρυση εκτροφείου ορεινής πέρδικας, δυναμικότητας 300 γεννητόρων, η οποία  πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Άγιος Νικόλαος ή Τραγουδαρέικα» της Τοπικής Κοινότητας Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

11)  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά λατομείο σχιστολιθικών πλακών, στη θέση Καπέλα της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  ο κ. Παύλος Αποστολίδης

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

12)  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για των Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Σουλίου.

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

13)  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Μονάδα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ- ΜΧ) και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), στη ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, τροποποίηση  της αρ. 1074/23.3.2009 ΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία  εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) και προσωρινής αποθήκευσης και απορρύπανσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ) στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία : «ANSY A.E.»

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

14)  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά  το έργο: «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού- Τύριας (υποέργο : Τμήμα Θεσπρωτικό –Αυχένας Νταλαμάνι- Γέφυρα Μπακόλα) Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ  Πρέβεζας, συνολικού μήκους 19 χλμ. ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση Τεχνικών Έργων- Π. Ε. Πρέβεζας.

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

15)   Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά  το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 0,882 MW επί του ρ. Βαθύλακκου, της Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία:  « ΕΥΡΙΠ. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

       (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

16)  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά  το έργο: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 1,629 M.We. στην θέση «Βάλτος», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αρταίων, Π.Ε Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

      Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία:

      « GES  Πράσινες Ενεργειακές Λύσεις Α.Ε.Β.Ε.»

       (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).