Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου  και ώρα 13.00  συνεδριάζει η   Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών των προηγούμενων, από 21-11-2011 και 23-11-2011 συνεδριάσεων.

 1. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση του δρόμου Άρτα – Κορωνησία (ασφαλτικά – κόμβος Πασά – ηλεκτροφωτισμός κόμβου Ανέζας)», αναδόχου Κ/Ξ «Θ. Αναστασόπουλος – Ε. Χούσης».
 2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου Ευάγγελου Τσουμάνη, ΕΔΕ.
 3. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Άγιος Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου έως Άνω Καλεντίνη», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών και καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μπούση», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα ΕΔΕ.
 5. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Δ. Ελάτης και Πηγών του Δ. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επέκταση σωληνωτού οχετού μετά τοιχείου στο συνοικισμό Σγάρας Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Στρογγυλής», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιμίνης Άρτας», προϋπολογισμού € 9.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθα, στην Αθήνα προκειμένου να παρευρεθεί α) στην εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα μετά την κρίση: ανασυνθέτοντας το εθνικό μας προϊόν» και β) στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας.
 12. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Βασιλείου Χουλιάρα και Αικατερίνης Φυσέκη, την 28-11-2011 στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη μηχανογραφική εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 – Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 13. Εξουσιοδότηση του Δήμου Αρταίων για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων και ελαιολιπαντικών  έτους 2012.
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 15. Έγκριση παράτασης και επέκτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Αθανασίου Ξέρα για τη στέγαση της Α/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
 16. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 17. Έγκριση δαπάνης ποσού για την προμήθεια οκτώ (8) σφραγίδων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 18. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των γραφείων του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 19. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που ήταν εγκατεστημένη η Λαογραφική Συλλογή του Δημήτρη και της Βικτωρίας Μήτση και είχε παραχωρηθεί στην πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας.
 20. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος εκ μέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στους συμμετέχοντες στην τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που πραγματοποιείται στην Ηγουμενίτσα.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 84741/2932/22-11-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
 23. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (μειωτικού) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στα Τ.Δ. Βρυσέλλας – Πηγαδουλίων και Πλαισίου», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης & Σία Ο.Ε.».
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο – Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου», αναδόχου Δημ. Φούκα, μέχρι την 30-06-2012.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση οδού Σκεπαστό-Άνω Σκαφιδωτή», αναδόχου εταιρείας «Αφοί Ν.Λαϊνά Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2012.
 26. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  Χαρτικών, γραφικών, μελανών  εκτυπωτών, μελανών φωτοτυπικών και μελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012.
 27. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδρια και στην ημερίδα του Ξ.Ε.Ε.
 28. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιμή της ομάδας νέων Fassbergsgymnasiet, από το Γκαίτεμποργκ της Σουηδίας, στο πλαίσιο του διμερούς προγράμματος της Νέας Γενιάς σε Δράση «Πολιτισμός μέσα από τη Μαγειρική».
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 2 έως 4-12-2011.
 30. Έγκριση μετακίνησης της Αγγελικής Κολιού, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από 14 έως 17-12-2011 στην Αθήνα, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο της «Οκονομοτεχνική Seminars Α.Ε.».
 31. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Όλγας Αντωνακούδη και Παναγιώτας Λώλη, την 28-11-2011 στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη μηχανογραφική εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 – Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 32. Έγκριση χρηματοδότησης σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Πραμάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2012.
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Δ.Δ. Ηλιόκαλης του Δήμου Παμβώτιδας», αναδόχου Έντυ Ράφτη, μέχρι την 02-06-2012.
 35. Απόφαση επί της από 26-9-2011 ένστασης της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 4ης επαρχ. Οδού Δροσοχώρι-Δρίσκος-Κράψη-Βαθύπεδο (Β’ φάση) – (Τμήμα Κράψη- Βαθύπεδο)», κατά της αριθ. 52749/5104/31-8-2011 Πράξης επιστροφής λογαριασμού της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
 36. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-11-2011 δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Σερβιανών» προϋπολογισμού  536.000,00 € με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 και έγκριση των συμβατικών τευχών.
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 
 39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ. 
 40. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 07-10-2010 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Μαρίας Τσάπου και λοιπών (σύνολο 3) κατά της Ν.Α.Ι. και του ΟΑΕΔ.
 41. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 16-11-2007 αίτησης αναιρέσεως των Μιλτιάδη Γιώτη και Ελένης συζ. Άγγελου Ευταξία για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 66/2007 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της ΝΑ.Ι., του Ελληνικού Δημοσίου και της Χαρίκλειας Σταματοπούλου.
 42. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση των υποθέσεων: Α) της από 26-08-2005 αίτησης αναιρέσεως και των από 5-12-2005 προσθέτων επ’ αυτής λόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ – ΕΥΡΩΔΕΡΜ Α.Ε.» και της Ν.Α.Ι. για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 45/2005 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και Β) της από 01-08-2005 αίτησης αναιρέσεως και των επ’ αυτής από 21-09-06 προσθέτων λόγων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ – ΕΥΡΩΔΕΡΜ Α.Ε.» και του Οδυσσέα Κιτσάκη του Δημητρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Ν.Α.Ι., για την αναίρεση της υπ’ αριθ. 45/2005 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 43. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 44. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 30-918/11-11-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε.  Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.