Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia21

perifereia21Tη Δευτέρα 20-02-2012 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-02-2012 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις.
 2. Έγκριση μετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 3. Έγκριση μετακίνησης των: Ιωάννας Τσιούρη και Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Ayditing) που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 4. Έγκριση μετακίνησης της Παναγιώτας Τσολιού, υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 5. Συγκρότηση της Επιτροπής για την παραλαβή ασφαλτομίγματος, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών) του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Κουτσελιου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 22-12-2012.
 8. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (μειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος και ολοκλήρωση αύλειου χώρου στο 50 Γυμνάσιο Ιωαννίνων», αναδόχου Κ/Ξ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΛΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΥ.
 9. Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του δέκατου τρίτου θεματικού σεμιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στη Μιραντέλα της Πορτογαλίας, από 04-03-2012 έως 10-03-2012.
 10. Έγκριση ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, μετά από λήψη κλειστών προσφορών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της   Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 11. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε τρείς (3)  υπαλλήλους  Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 12. Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση σχετικών δαπανών.
 13. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση μετακίνησης του Άγγελου Μανώλη, Προϊσταμένου του Τμήματος Κτηνιατρικής  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Ayditing) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 15. Έγκριση μετακίνησης του Σωτηρίου Καραβασίλη, υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Άρτας, για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – προανακριτική διαδικασία», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 29-02-2012 έως 03-03-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 16. Έγκριση του αριθμ. Ι/13-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 17. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 18. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων μηχανημάτων  και οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 19. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 20. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 08-03-2012 σχετικά με την από 20-06-2006 αγωγή αποζημίωσης του Δημητρίου Λαγού κατά του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση δαπάνης πολιτιστικής εκδήλωσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μιχαηλίδη, υπαλλήλου του Τμήματος Εποικισμού Αναδασμού της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο με θέμα «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση μετακίνησης της Ευθυμίας Κουτσούκου, Προϊσταμένης της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.