Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών της 11ης/29-10-2014 και 12ης/13-11-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού).

  1. Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού )

  1. Κατάργηση της Νομ/κής Επιχείρησης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Οργανισμός Νομ/κής Αυτ/σης Θεσπρωτίας»

(εισήγηση:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας).

  1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2015.

(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού).

  1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του ν. 2734/1999 « Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», για τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας.

(εισήγηση: η Δ/νση Δημόσιας Υγείας).

  1. Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας, Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2015.

(εισήγηση: Δ/νσεις Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε.Πρέβεζας & Π.Ε. Άρτας και Δ/νση Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων).

  1. Σχετικά με τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010 για θέματα ΟΑΕΕ-ΟΓΑ, σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Κων/νος Σιαράβας).

  1. Ζητήματα λειτουργίας και αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου.

(εισήγηση: η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»).

  1. Ζητήματα κτηνοτροφίας – μέτρα ανακούφισης των κτηνοτρόφων της Ηπείρου.

(εισήγηση: η παράταξη «ΑΡ.Π.Η.»).

11. Ζητήματα ανεργίας – μέτρα ανακούφισης των ανέργων και των οικογενειών τους.

 (εισήγηση: η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)