ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

perifereia

 Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  με 14 θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση αποφάσεων 10ου Πρακτικού της  Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
  2.    Απολογισμός Εκθέσεων στις οποίες συμμετείχε η  Περιφέρεια Ηπείρου κατά το έτος 2011. (εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας
      Ηπείρου)
  3.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τουριστική Έκθεση Vacantiebeurs στην Ουτρέχτη κατά το χρονικό διάστημα 15-15/1/2012.
  (εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας
  Ηπείρου)
  4.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τουριστική Έκθεση CMT στην Στουτγκάρδη  κατά το χρονικό διάστημα 14-22/1/2012.
  (εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας
  Ηπείρου)
  5.    Τροποποίηση του από 7-9-2011 Συμφωνητικού ανάθεσης εκπόνησης  μελέτης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως προς την ημερομηνία λήξης του, για το έργο: «Κατάρτιση υποβολής φακέλου πρότασης για το ορεινό ενεργειακό χωριό» προκειμένου να καταστεί ώριμη η υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος που θα προκηρυχθεί από το ΥΠΕΚΑ.
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
  6.     Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων καθώς και του όρους αυτής, για το έργο «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής» και ορισμός ενός μέλους της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )   
  7.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου- Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  και του Υπουργείου Πολιτισμού  για το έργο «Δοκιμαστικές τομές και μελέτη συντήρησης τοιχογραφικού διακόσμου Αγίου Δημητρίου Κυψέλης » και ορισμός ενός μέλους της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )   
  8.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού  για το έργο «Εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης βλάστησης- μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο κάστρο Πάργας » και ορισμός ενός μέλους της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου)
  9.    Λύση της από 23/3/2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Ζίτσας για την Πράξη: « Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων στην επέκταση του οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας και Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον παλαιό οικισμό Δ.Κ. Ελεούσας»
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου)
  10.    Λύση της από 4-5-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Ζίτσας για την Πράξη: « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας  Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνας Δήμου Ζίτσας»
       (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου)
  11.    Λύση της από 4/5/2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Ζίτσας για την Πράξη: « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος»»
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).
  12.    Λύση της από 4/5/2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Ζίτσας για την Πράξη: « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων  Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος»»
  (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).
  13.    Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 4,8 KW, που βρίσκεται στη θέση «ΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΣΤΑΥΡΩΤΟ» του Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
  14.    Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασικού τύπου κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) δυναμικότητας 142 κλινών στην παραλίμνια  περιοχή «Βοτανικός», Δήμου Ιωαννιτών».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΠΑΡΑΛΙΜΝΕΙΟΣ ΞΤΟΕ Α.Ε.».
  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).