Η Ήπειρος πληρώνει βαρύ τίμημα από την καθυστέρηση της Ιόνιας Οδού…

Δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου, έχουν οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην κατασκευή της Ιόνιας Οδού. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, παρουσιάστηκαν σήμερα στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Πατρών για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

«Η μεγάλη καθυστέρηση κατασκευής του βασικού έργου της Ιόνιας Οδού, σε συνδυασμό με τη γενικότερη δυσμενή συγκυρία της χώρας θα οδηγήσει σε ανάλογη σοβαρή καθυστέρηση του συγκοινωνιακού εκσυγχρονισμού και της αναπτυξιακής αναδιάταξης της Περιφέρειας Ηπείρου τουλάχιστον κατά 10-20 χρόνια. Στην παρούσα δυσοίωνη συγκυρία είναι δύσκολο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό και το χρόνο παράδοσης του έργου. Η ατυχής χρονική σύμπτωση της περιόδου έναρξης του έργου αυτού με το ξέσπασμα της παγκόσμιας αλλά και της ελληνικής οικονομικής κρίσης συνεπάγεται την πληρωμή από την Περιφέρεια της Ηπείρου και τον πληθυσμό της ενός πολύ υψηλότερου τιμήματος για την επερχόμενη κρίση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας», υπογραμμίζεται στην μελέτη.

Επίσης, τονίζεται με έμφαση πως πέρα από το βασικό συγκοινωνιακό δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει την Εγνατία, την Ιόνια και την Ολυμπία Οδό, η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων της περιοχής θα εξαρτάται καθοριστικά τα επόμενα χρόνια ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του δικτύου αυτού, από την απαραίτητη συμπληρωματική ολοκλήρωση και τη λειτουργία των κάθετων οδικών αρτηριών της ενδοχώρας της περιφέρειας με τους κεντρικούς άξονες.