Η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο. Πρόταση της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και παρατηρήσεις, επ’ αυτής, του Υπουργού. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. -Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση παραχώρησης για χρήση δημοτικού οχήματος στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για τις ανάγκες του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». -Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 4ο Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Επιχορήγηση των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Διενέργεια ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 268.708,00€ συμπεριλαμβα-νομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκεται στην πλατεία της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και τη σίτιση των εκπροσώπων του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση των εξόδων της εκδήλωσης για την κοπή βασιλόπιτας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση κάλυψης εξόδων διαμονής και μετακίνησης του εκπροσώπου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για τη συμμετοχή του στην επιτροπή καταλληλότητας ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση κάλυψης εξόδων διαμονής και μετακίνησης του εκπροσώπου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για τη συμμετοχή του στην επιτροπή καταλληλότητας ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του επιβατικού οχήματος (4Χ4) Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Διανομής της προμήθειας γάλακτος ετών 2018 – 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ