Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων

Συνεχίζοντας την προσπάθεια  ενημέρωσης  όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων  για τις ενέργειες πρόληψης και καταπολέμησης  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους που απειλεί με εξαφάνιση τα φυσικά οικοσυστήματα των πλατάνων η Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενημερωτικό υλικό με στοιχεία για την ασθένεια και οδηγίες για την απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων που αποτελούν και την κύρια αιτία μετάδοσης της.  
Το έντυπο ενημερωτικό υλικό απεστάλη προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και προς τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών φορέων, των εταιρειών και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση Δημόσιων έργων (ΔΕΗ, εργοληπτικές επιχειρήσεις,  εταιρείες τεχνικών έργων, Επιμελητήρια κ.α.), με την επισήμανση να το κοινοποιήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους  στις υπηρεσίες και τα μέλη τους.
Να σημειωθεί πως οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με συνεχείς ελέγχους παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε πληροφορία προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του έλκους και σε άλλες περιοχές.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα συμπτώματα και την καταπολέμηση του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου από το site της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (www.apdhp-dm.)  και το διαδικτυακό τόπο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε ( www.fria.gr/platanos/).