Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ- Επιδοτούμενη η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη;

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 Ημερίδα της Περιφέρειας  

 «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ- Επιδοτούμενη η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη;»

Ημερίδα με θέμα «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ-Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;» οργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ».

 Στόχος της ημερίδας είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη τομέων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και  η  δημιουργία προϋποθέσεων διευκόλυνσης των επενδύσεων για τις οποίες οι ειδικές συνθήκες, τα δεδομένα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας παρουσιάζουν οικονομική ελκυστικότητα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν:

  • Καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό χώρο,
  • Παραδείγματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης
  • Θέσεις τεχνοκρατών και επιχειρηματιών σχετικά με την ενθάρρυνση συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων.

             Υπεύθυνη για την οργάνωση της ημερίδας είναι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού          Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.