Η Περιφέρεια ενημερώνει…

perifereia

Επίσκεψη τοperifereiaυ Πρέσβη της Βενεζουέλας

Ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου για την κατασκευή γέφυρας επί του ρέματος Ρετσιανών (Π.Ε. Άρτας)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη «Βιολογική Γεωργία»

Επίσκεψη του Πρέσβη της Βενεζουέλας

Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα κ. Rodrigo Oswaldo Chaves Samudio. Σκοπός της επίσκεψης του Πρέσβη ήταν,  όπως ο ίδιος ανέφερε στον Περιφερειάρχη, η διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, με επίκεντρο για την περιοχή μας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Εκτενής συζήτηση έγινε επίσης για τη δραστήρια  Ελληνική παροικία που ζει στη Βενεζουέλα, την αντίστοιχη της Βενεζουέλας στην Ελλάδα,  καθώς και για τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου για την κατασκευή γέφυρας επί του ρέματος Ρετσιανών (Π.Ε. Άρτας)

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκε  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» η πράξη «κατασκευή γέφυρας προ Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών» με προϋπολογισμό 1.140.000 ευρώ.  Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και χρόνος υλοποίησης είναι 32 μήνες.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Προβλέπεται η κατασκευή αμφιέρειστης γέφυρας, ενός ανοίγματος, επί του ρέματος Ρετσιανών προ Πέρα Καλεντίνης στη Χ.Θ. 0+900 της επαρχιακής οδού Άνω Καλεντίνη- Τετρακώμου, καθώς και η κατασκευή των οδικών προσβάσεων εκατέρωθεν αυτής. Αναλυτικά το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 42,20 μ. και το συνολικό πλάτος της είναι 9,50 μ. Η θεμελίωση εκάστου ακροβάθρου, προβλέπεται με μια σειρά τεσσάρων φρεατοπασσάλων διαμέτρου 1,00 μ. Ο φορέας της γέφυρας προβλέπεται από έξι (6) προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς, ύψους 1,80 μ., και επί τόπου εγχυνόμενη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,20 μ. Επίσης θα γίνει κατασκευή των νέων πτερυγοτοίχων και η εξασφάλιση των υφιστάμενων πτερυγοτοίχων και της υφιστάμενης γέφυρας, σύμφωνα με την μελέτη.
Τέλος θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς και εργασίες σήμανσης, ασφάλισης και ηλεκτροφωτισμού της γέφυρας και των προσβάσεων αυτής.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη «Βιολογική Γεωργία»

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Η ανωτέρω Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ αφορά νέες εντάξεις πενταετούς διάρκειας και υλοποιείται με βάση την υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 KYA (ΦΕΚ 2366/Β΄/25.10.2011).
Όλοι οι δικαιούχοι της δράσης 1.1 πρέπει
1.    Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και
2.    Να έχουν υποβάλλει  Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το έτος 2011.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εξαιρούνται οι γεωργικές εκτάσεις με καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι επιβαρημένες εκτάσεις στις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται από τις 16/1/2012 έως τις 29/2/2012 στους παρακάτω φορείς :
1)Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
2)Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)
3)Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)