Η Περιφέρεια Ηπείρου ενημερώνει

perifereia

perifereiaΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΙΑ  ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Τους αναδόχους οδικών έργων ανέδειξε, μεταξύ άλλων,  στη σημερινή της συνεδρίαση η    Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.  Πρόκειται για τα εξής:

–         «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και οδικής σήμανσης σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η «Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».

–         «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

–         «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς Δικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων», προϋπολογισμού  120.000 ευρώ. Ανάδοχος η ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.

–         «Συντηρήσεις – διαγραμμίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 185.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Ιωάννης Καραμπίτιανης.

Επίσης η Ο.Ε.:

– Ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας
«Γεωτεχνική – εδαφομηχανική μελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιμώμενης αμοιβής 50.000 ευρώ. Η μελέτη ανατέθηκε στην Βασιλική Πλιάτσικα.

– Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

Ανάδοχος για βελτίωση αγροτικών υποδομών στην Π.Ε. Άρτας

 

Με άλλη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα μιας ακόμη δημοπρασίας που αφορά τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών της Π.Ε. Άρτας. Πρόκειται για το έργο «τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας». Έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΪΜΟΣ.

 

Έγκριση προμελέτης για το δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων Δ. Αράχθου

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε, επίσης, τις προμελέτες  υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων  και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για το έργο  «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αράχθου», προεκτιμώμενης αμοιβής 650.000 ευρω, έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με ΚΑ 2007ΜΠ01830002, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ».

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Την άμεση διενέργεια  αντιλυσσικού εμβολιασμού σε όλους τους αδέσποτους σκύλους και γάτες ζητά από τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά το κρούσμα λύσσας που εμφανίστηκε σε ζώο άγριας πανίδας (κόκκινη αλεπού) σε περιοχή της Κοζάνης.

Με σχετικό έγγραφο που εστάλη από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής υπογραμμίζεται η υποχρέωση των Δήμων να μεριμνούν για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων σκύλων και γατών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4039 (ΦΕΚ. 15/2-2-2012  Τεύχος Α’).

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο αντιλυσσικός εμβολιασμός για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των ανθρώπων.  Στο ίδιο έγγραφο καλούνται οι Δήμοι να αποστείλουν στοιχεία για τα ζώα που εμβολιάζονται και περισυλλέγονται στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής τους, προκειμένου «η υπηρεσία να  παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής των μέτρων επιτήρησης κατά της λύσσας, ως υπεύθυνη για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων  της Περιφέρειας Ηπείρου».