Θεσπρωτία: Στήριξη στους μελισσοκόμους

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων στις δράσεις 3.1. “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2. “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”. 
Δράση 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”: οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία μας, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Μαΐου 2020. 
Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”: Για το μελισσοκομικό έτος 2020, οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι που μετακινούν τα μελισσοσμήνη τους κατά την εαρινή – θερινή περίοδο, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στη δράση 3.2. “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” στο Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 18η Μαΐου 2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας είτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου (τηλ. 2681061700). 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Θ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ