Θετικές θεωρήσεις και η ατζέντα της ανάπτυξης

Γράφει ο Βαγγέλης Γρ Αθανασίου

Είναι γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ηγουμενίτσας έχουν άλλαξει πολλά την τελευταία τριαντακοετία. Η άναρχη ανάπτυξη και ο συγκυριακός πλουτισμός των τελευταίων δεκαετιών μοιάζουν ξεχασμένες και οι ρυθμοί της εξέλιξης έχουν επέλθει σε βαθμό ηπιότητας. Μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων έχουν γίνει προσπάθειες βελτίωσης να καλλοπιστούν τα κακώς κείμενα και να αρθούν αδιέξοδα βελτιώνοντας την αισθητική της πόλης.

Παράλληλα στο ίδιο χρονικό διάστημα η πόλη έχασε δομές που θα οδηγούσαν στην πρόοδο και διαμόρφωναν ευκαιρίες όπως η πλήρη υποβάθμιση και το κλείσιμο του ΤΕΙ.
Ήταν από αυτές τις προσπάθειες που ξεκίνησαν φιλόδοξα και για ποικίλους παράγοντες δεν ευδοκίμησαν και θα πρέπει να αναζητηθούν νέες λύσεις προς αυτή ή κάποια εναλλακτική κατεύθυνση.

Ωστόσο ο δρόμος είναι μακρύς και απαιτείται μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης που θα βλέπει μακριά. Μια τέτοια στρατηγική όμως θα ήταν ανούσια αν δεν είχε την δυνατότητα να συμπεριλάβει ενός της τις  ενυπάρχουσες δυναμικές προόδου, δημιουργικές ιδέες και ευρύτερα ένα όραμα τέτοιο που θα βλέπει τον δήμο Ηγουμενίτσας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο με διασαφηνισμένους στόχους, στους οποίους θα συναινούν οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής.

Στόχοι που θα αφορούν την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό, την οικονομική ανάπτυξη σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, το τουριστικό μας προφίλ και τις εναλλακτικές δραστηριότητες, το παράλληλο οικολογικό μας προφίλ με όρια ρύπων και ορθολογιστική  διαχείριση των δράσεων μας και τέλος τον ρόλο του λιμανιού που σε λίγο καιρό θα βρίσκεται στα χέρια ιδιοτελών συμφερόντων σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης.

Σε όλα αυτά καλούμαστε ως δημότες – άλλωστε αυτοί οι προβληματισμοί δεν συνάδουν μόνο με όσους έχουν κάποιο διοικητικό πόστο – να τοποθετηθούμε, να  δώσουμε κατευθύνσεις και να συνδιαμορφώσουμε συνθήκες τέτοιες που θα καταστήσουν τον δήμο Ηγουμενίτσας αντάξιο των προσδοκιών μας.