”Καλλικρατικά” βήματα προς τα πίσω

Ανακοίνωση

των

Θωμάς Φώτσης, Χημικός Μηχανικός, Πολύδροσο, fotsisthm1@yahoo.com

Παύλος Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ηγουμενίτσα, pavlosalexiou@hotmail.com

 

Η περίπτωση της Επιτροπής  Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Στα Γιάννενα στις 25/11, έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μεταξύ των άλλων και για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του αποχετευτικού της Παραμυθιάς που περιλαμβάνει και επεξεργασία και διάθεση των εκροών.

Θεωρώντας ότι η όλη διαδικασία έχει χαρακτήρα παρωδίας που αποβαίνει ενάντια στο περιβάλλον και στα δικαιώματα μας ως πολιτών, κρίνουμε χρήσιμο να μοιραστούμε με τους συμπολίτες μας εμπειρίες και απόψεις στην αναζήτηση διεξόδου από την πρακτική που ακολουθεί η σημερινή διοίκηση. Το απαιτεί νομίζουμε και η συγκυρία, μιας και η κοινωνία μας καλείται να ανεχθεί προκλητικές αδικίες στην διαχείριση των συνεπειών των ανοχών που έδειξε μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια το μήνυμα/πρόσκλησή μας είναι : «Τέλος στην ανοχή που καταλήγει στην συνενοχή».

 

1. Ο χρονικός προγραμματισμός της συζήτησης στην Επιτροπή: Η διαδικασία δημοσιοποίησης κατεξοχήν έχει ως σκοπό να εκφραστούν οι πολίτες και προφανώς όχι για να εκτονωθούν, αλλά για να αξιολογηθεί και η άποψη τους. Η Επιτροπή προγραμματίζει την συζήτηση του θέματος αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης γραπτών απόψεων, έτσι ώστε ούτε τα μέλη της, αλλά ούτε η υπηρεσία που εισηγείται να έχουν τον χρόνο ή την πρακτική δυνατότητα να τις μελετήσουν, να τις αξιολογήσουν και να διαμορφώσουν τελική άποψη :

Αιολικό Πάρκο Ζυγαριάς: Λήξη προθεσμίας 31/7, συνεδρίαση 1/8!!!! Αποχετευτικό Παραμυθιάς: λήξη προθεσμίας 22/11, συνεδρίαση 25/11!!!!

Φυσικά ούτε και ο κύριος του έργου μπορεί να προετοιμαστεί για εποικοδομητική συζήτηση.

 

2) Η τύχη των γραπτών απόψεων: Στην περίπτωση της ΜΠΕ για τα λύματα της Παραμυθιάς απλά ΔΕΝ δόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής.

 

3)  Η συνέπεια της Επιτροπής: Η Επιτροπή ώφειλε να γνωμοδοτήσει έως τις 24/11, άλλως η άποψη της θεωρείται θετική. Η συνεδρίαση έγινε μια μέρα μετά, στις 25/11!!! Τι πιο φυσιολογικό να βγούν από την αίθουσα αγανακτισμένοι και προβληματισμένοι αρκετοί πολίτες!

 

4) Το περιεχόμενο της εισήγησης: Η εισήγηση της υπηρεσίας έχει φαίνεται ενημερωτικό χαρακτήρα για τα μέλη της Επιτροπής, αλλά μάλλον επί τυπικών θεμάτων και με μορφή περίληψης. Για άλλη μια φορά ακούστηκε «αρμοδίως» ότι δεν εξετάζεται η επιστημονική ορθότητα και επάρκεια! Το καταπληκτικό είναι ότι με μια τέτοια προσέγγιση η υπηρεσία παίρνει θέση για τα έργα! Προφανώς με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Η τροποποίηση ή προσθήκη περιβαλλοντικών όρων ίσως είναι ……υπερβατική πράξη για την υπηρεσία.

 

5) Το περιεχόμενο της συζήτησης: Η ελπίδα θα ήταν μια ουσιαστική συζήτηση να καλύψει όλα τα κενά. Κατά την διαδικασία τοποθετήσεων των πολιτών, στην προσπάθεια μας να επισημανθούν ανεπάρκειες, ελλείψεις και αστοχίες της ΜΠΕ, η πρόεδρος φρόντισε να παρεμβληθεί-με διακοπή-και αναρωτώμενη να δηλώσει την αντίληψη της :…. «θα κρίνουμε έργο επιστημόνων»;

Η κατακραυγή στέρησε από το ακροατήριο περισσότερες διευκρινίσεις από μέρους της, αλλά το ερώτημα είναι αν το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει την ίδια προσέγγιση.

 

6) Το αποτέλεσμα της συζήτησης: Εγκρίθηκε ΜΠΕ που προτείνει ένα ποτάμι για χειμερινό αποδέκτη, όπου κατά την γνώμη μας και όπως μπορεί  να διαπιστώσει ο καθένας με απλή ανάγνωση του κειμένου:

– το ποτάμι ούτε καν περιγράφεται στοιχειωδώς (για την υδρολογία του αναφέρεται αόριστα ότι έχει νερό τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι στερεύει, χωρίς καμία ένδειξη παροχών, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμμένα ποιοτικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναφορά στα βιοτικά χαρακτηριστικά των νερών ή έστω μόνον στην ιχθυοπανίδα!!!!),

– οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν μελετώνται ουσιαστικά, αφού καμία εκτίμηση της αφομειωτικής ικανότητας δεν γίνεται, αλλά αντίθετα γίνεται μονολεκτικά επίκληση σε «διάλυση» των ρύπων, δηλαδή προσέγγιση που αποκλείεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία!!

 

7) Οι ελιγμοί στην ψηφοφορία: Στο τέλος, προκειμένου να μαζευτούν τα ασυμάζευτα, ο κύριος του έργου προτείνει – έτσι απλά – τροποποίηση, με εξαίρεση του Κωκυτού από αποδέκτη και με υπεδάφια διάθεση όλο τον χρόνο(!!!) και τελικά με τη διατύπωση «Κωκυτός εκτός εάν..» μπροστά, ψηφίζεται από τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις (κάπως κουρασμένες και από σχετική….. κοκκορομαχία) και η Επιτροπή προχωράει στο επόμενο θέμα.

 

Όλα τούτα συνοψίζονται ως εξής:

 

– Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η υπηρεσία αντικειμενικά υποβαθμίζουν μέχρι αναίρεσης τον ρόλο τους. Έτσι ο «Καλλικράτης» φαίνεται να παίρνει φόρα για ένα συγκλονιστικό άλμα προς τα πίσω.

– Χωρίς ουσιαστικό σεβασμό από μέρους της Επιτροπής και της υπηρεσίας στην συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους, η όλη προσπάθεια που προηγούμενα, στα πλαίσια λειτουργίας των Νομαρχιακών Συμβουλίων είχε κάποια σημασία, σύντομα δεν θα έχει κανένα νόημα και αυτό θα αποτελεί εκτροπή.

– Η αντίληψη οτι με την αποδοχή όσων ζητούνται από τον εκάστοτε κύριο του έργου προστατεύεται το έργο είναι λάθος. Παραγνωρίζεται ότι έτσι εμπλέκει πολύ συχνά τα έργα σε περιπέτειες, μιας και εξωθεί τους πολίτες που έχουν άλλες απόψεις να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν έξω από την διαδικασία της Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (προσφυγές σε ΣτΕ, ΕΕ κλπ.). Και τούτο γιατί μέσα από διαδικασία παρωδία όχι δεν απαντώνται οι ενστάσεις τους, αλλά αντίθετα ενισχύονται.

 

Συμπολίτες,

Ας μην γεμίζουμε άλλο τα στομάχια μας με γκαμήλες που διαρκώς μας ζητούν να καταπιούμε. Καιρός να πούμε όχι στην κοινωνία της συνενοχής, μηδενίζοντας τις ανοχές μας σε όποιες ανομολόγητες σκοπιμότητες της διοίκησης, σε μικροκομματικές αντιλήψεις και συνολικά στην νεοελληνικού τύπου εργολαγνεία που σε κάθε συζήτηση για ΜΠΕ βιώνουμε ξανά και ξανά.

 

Θωμάς Φώτσης, Χημικός Μηχανικός, Πολύδροσο, fotsisthm1@yahoo.com

Παύλος Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ηγουμενίτσα, pavlosalexiou@hotmail.com

 

«Καλλικρατικά» βήματα προς τα πίσω

(Η περίπτωση της Επιτροπής  Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας Ηπείρου)

 

Στα Γιάννενα στις 25/11, έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μεταξύ των άλλων και για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του αποχετευτικού της Παραμυθιάς που περιλαμβάνει και επεξεργασία και διάθεση των εκροών.

Θεωρώντας ότι η όλη διαδικασία έχει χαρακτήρα παρωδίας που αποβαίνει ενάντια στο περιβάλλον και στα δικαιώματα μας ως πολιτών, κρίνουμε χρήσιμο να μοιραστούμε με τους συμπολίτες μας εμπειρίες και απόψεις στην αναζήτηση διεξόδου από την πρακτική που ακολουθεί η σημερινή διοίκηση. Το απαιτεί νομίζουμε και η συγκυρία, μιας και η κοινωνία μας καλείται να ανεχθεί προκλητικές αδικίες στην διαχείριση των συνεπειών των ανοχών που έδειξε μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια το μήνυμα/πρόσκλησή μας είναι : «Τέλος στην ανοχή που καταλήγει στην συνενοχή».

 

1. Ο χρονικός προγραμματισμός της συζήτησης στην Επιτροπή: Η διαδικασία δημοσιοποίησης κατεξοχήν έχει ως σκοπό να εκφραστούν οι πολίτες και προφανώς όχι για να εκτονωθούν, αλλά για να αξιολογηθεί και η άποψη τους. Η Επιτροπή προγραμματίζει την συζήτηση του θέματος αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης γραπτών απόψεων, έτσι ώστε ούτε τα μέλη της, αλλά ούτε η υπηρεσία που εισηγείται να έχουν τον χρόνο ή την πρακτική δυνατότητα να τις μελετήσουν, να τις αξιολογήσουν και να διαμορφώσουν τελική άποψη :

Αιολικό Πάρκο Ζυγαριάς: Λήξη προθεσμίας 31/7, συνεδρίαση 1/8!!!! Αποχετευτικό Παραμυθιάς: λήξη προθεσμίας 22/11, συνεδρίαση 25/11!!!!

Φυσικά ούτε και ο κύριος του έργου μπορεί να προετοιμαστεί για εποικοδομητική συζήτηση.

 

2) Η τύχη των γραπτών απόψεων: Στην περίπτωση της ΜΠΕ για τα λύματα της Παραμυθιάς απλά ΔΕΝ δόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής.

 

3)  Η συνέπεια της Επιτροπής: Η Επιτροπή ώφειλε να γνωμοδοτήσει έως τις 24/11, άλλως η άποψη της θεωρείται θετική. Η συνεδρίαση έγινε μια μέρα μετά, στις 25/11!!! Τι πιο φυσιολογικό να βγούν από την αίθουσα αγανακτισμένοι και προβληματισμένοι αρκετοί πολίτες!

 

4) Το περιεχόμενο της εισήγησης: Η εισήγηση της υπηρεσίας έχει φαίνεται ενημερωτικό χαρακτήρα για τα μέλη της Επιτροπής, αλλά μάλλον επί τυπικών θεμάτων και με μορφή περίληψης. Για άλλη μια φορά ακούστηκε «αρμοδίως» ότι δεν εξετάζεται η επιστημονική ορθότητα και επάρκεια! Το καταπληκτικό είναι ότι με μια τέτοια προσέγγιση η υπηρεσία παίρνει θέση για τα έργα! Προφανώς με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Η τροποποίηση ή προσθήκη περιβαλλοντικών όρων ίσως είναι ……υπερβατική πράξη για την υπηρεσία.

 

5) Το περιεχόμενο της συζήτησης: Η ελπίδα θα ήταν μια ουσιαστική συζήτηση να καλύψει όλα τα κενά. Κατά την διαδικασία τοποθετήσεων των πολιτών, στην προσπάθεια μας να επισημανθούν ανεπάρκειες, ελλείψεις και αστοχίες της ΜΠΕ, η πρόεδρος φρόντισε να παρεμβληθεί-με διακοπή-και αναρωτώμενη να δηλώσει την αντίληψη της :…. «θα κρίνουμε έργο επιστημόνων»;

Η κατακραυγή στέρησε από το ακροατήριο περισσότερες διευκρινίσεις από μέρους της, αλλά το ερώτημα είναι αν το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει την ίδια προσέγγιση.

 

6) Το αποτέλεσμα της συζήτησης: Εγκρίθηκε ΜΠΕ που προτείνει ένα ποτάμι για χειμερινό αποδέκτη, όπου κατά την γνώμη μας και όπως μπορεί  να διαπιστώσει ο καθένας με απλή ανάγνωση του κειμένου:

– το ποτάμι ούτε καν περιγράφεται στοιχειωδώς (για την υδρολογία του αναφέρεται αόριστα ότι έχει νερό τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι στερεύει, χωρίς καμία ένδειξη παροχών, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμμένα ποιοτικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναφορά στα βιοτικά χαρακτηριστικά των νερών ή έστω μόνον στην ιχθυοπανίδα!!!!),

– οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν μελετώνται ουσιαστικά, αφού καμία εκτίμηση της αφομειωτικής ικανότητας δεν γίνεται, αλλά αντίθετα γίνεται μονολεκτικά επίκληση σε «διάλυση» των ρύπων, δηλαδή προσέγγιση που αποκλείεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία!!

 

7) Οι ελιγμοί στην ψηφοφορία: Στο τέλος, προκειμένου να μαζευτούν τα ασυμάζευτα, ο κύριος του έργου προτείνει – έτσι απλά – τροποποίηση, με εξαίρεση του Κωκυτού από αποδέκτη και με υπεδάφια διάθεση όλο τον χρόνο(!!!) και τελικά με τη διατύπωση «Κωκυτός εκτός εάν..» μπροστά, ψηφίζεται από τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις (κάπως κουρασμένες και από σχετική….. κοκκορομαχία) και η Επιτροπή προχωράει στο επόμενο θέμα.

 

Όλα τούτα συνοψίζονται ως εξής:

 

– Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η υπηρεσία αντικειμενικά υποβαθμίζουν μέχρι αναίρεσης τον ρόλο τους. Έτσι ο «Καλλικράτης» φαίνεται να παίρνει φόρα για ένα συγκλονιστικό άλμα προς τα πίσω.

– Χωρίς ουσιαστικό σεβασμό από μέρους της Επιτροπής και της υπηρεσίας στην συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους, η όλη προσπάθεια που προηγούμενα, στα πλαίσια λειτουργίας των Νομαρχιακών Συμβουλίων είχε κάποια σημασία, σύντομα δεν θα έχει κανένα νόημα και αυτό θα αποτελεί εκτροπή.

– Η αντίληψη οτι με την αποδοχή όσων ζητούνται από τον εκάστοτε κύριο του έργου προστατεύεται το έργο είναι λάθος. Παραγνωρίζεται ότι έτσι εμπλέκει πολύ συχνά τα έργα σε περιπέτειες, μιας και εξωθεί τους πολίτες που έχουν άλλες απόψεις να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν έξω από την διαδικασία της Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (προσφυγές σε ΣτΕ, ΕΕ κλπ.). Και τούτο γιατί μέσα από διαδικασία παρωδία όχι δεν απαντώνται οι ενστάσεις τους, αλλά αντίθετα ενισχύονται.

 

Συμπολίτες,

Ας μην γεμίζουμε άλλο τα στομάχια μας με γκαμήλες που διαρκώς μας ζητούν να καταπιούμε. Καιρός να πούμε όχι στην κοινωνία της συνενοχής, μηδενίζοντας τις ανοχές μας σε όποιες ανομολόγητες σκοπιμότητες της διοίκησης, σε μικροκομματικές αντιλήψεις και συνολικά στην νεοελληνικού τύπου εργολαγνεία που σε κάθε συζήτηση για ΜΠΕ βιώνουμε ξανά και ξανά.

 

Θωμάς Φώτσης, Χημικός Μηχανικός, Πολύδροσο, fotsisthm1@yahoo.com

Παύλος Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ηγουμενίτσα, pavlosalexiou@hotmail.com