Κοινό των Ηπειρωτών: ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

koino_zapsas

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

Την Πέμπτη 1/4/2021 η κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ προγραμμάτισε την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για την εκποίηση – παραχώρηση της Εγνατίας οδού (1.000 περίπου km με τις καθέτους). Στο σημείο αυτό φθάσαμε αφού έγινε δεκτή από το ΣΤΕ σχετική προσφυγή και έτσι δεν έγινε αποδεκτή η μία και μοναδική προσφορά για το έργο.

Όπως είναι γνωστό ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας κατασκευάστηκε με δημόσιους πόρους συνολικού ύψους 7-7,5 δις € και αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την Ε.Ε. Επιπλέον δεν ξεχνούμε ότι για την ολοκλήρωση του εκταμιεύθηκαν πόροι από το τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Ηπείρου και πιθανόν και από άλλες Περιφέρειες. Με την παραχώρηση υπάρχει η εκτίμηση για είσπραξη από το Δημόσιο 1,2 έως 2,0 δις €, όταν υπολογίζεται ότι για χρόνο παραχώρησης των 35 ετών και το διπλασιασμό των διοδίων σε 6,4 λεπτά /km εκτιμάται ότι τα έσοδα θα υπερβούν τα 5 δις €.

Καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση για μια τόσο μείζονα αλλαγή και επειδή από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά για μη αντιστρεπτή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και η βεβαιότητα συνακόλουθων αρνητικών επιπτώσεων για την περιοχή μας, ζητούμε:

  • Το άμεσο πάγωμα της διαδικασίας παραχώρησης. Θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμη η εκποίηση της Εγνατίας λόγω ιδεολογικών προκαταλήψεων αλλά η βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Σε αυτό το πνεύμα απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών – που διατρέχει ο αυτοκινητόδρομος – στη διαχείριση του έργου και στην εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» και χρηματοδότησή τους από μέρος των εισπραττόμενων διοδίων. Στην προσπάθεια αυτή οι εργαζόμενοι της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» με την πολύτιμη τεχνογνωσία που διαθέτουν αποτελούν την εγγύηση ώστε να πολλαπλασιάσουμε το συνολικό όφελος.
  • Τη θεσμική συμμετοχή των Περιφερειών που επηρεάζει ο αυτοκινητόδρομος στη διοίκηση της εταιρείας, ξεκινώντας τη συζήτηση από μηδενική βάση και εξετάζοντας όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Ένα σενάριο εξέτασης μπορεί να είναι η δημιουργία διεθνούς κοινοπρακτικού σχήματος ιδιώτη-Δημοσίου (με συμμετοχή των Περιφερειών), το οποίο δεν θα καταβάλλει αντίτιμο αλλά θα αναλάβει επιπλέον της εκμετάλλευσης των διοδίων και την ολοκλήρωση του έργου της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, με προτεραιότητα την κατασκευή του τμήματος «Ηγουμενίτσα – Γιάννενα – Καλαμπάκα/ Κοζάνη». Αποτελεί μια δυνατότητα κατασκευής του εν λόγω έργου καθώς στο ορατό μέλλον δεν διαφαίνεται ο προγραμματισμός της χρηματοδότησης του. Με την επιλογή αυτή έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε άμεσα το έργο με την απαραίτητη συμπλήρωση των συνοδών υποδομών.
  • Εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει τη διαδικασία ως έχει και επιμείνει  στην άμεση προείσπραξη των εσόδων η Περιφέρεια Ηπείρου να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την απόδοση του μέρους εκείνου των διοδίων που αντιστοιχεί στην αναλογική συμμετοχή της κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
  • Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση των διοδίων αλλά κατά περίπτωση μείωσή τους. Θεωρούμε ότι αν παραμείνουν τα διόδια στο σημερινό επίπεδο και τα κέρδη από τα τωρινά έσοδα επανεπενδύονται αναλογικά στις Περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία οδός, το συνολικό όφελος για τους κατοίκους θα είναι πολλαπλάσιο από την επιχειρούμενη εκποίηση. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργείται το υπόβαθρο για τη συνάντηση και σύμπραξη των παραγωγικών δυνάμεων των παρά την Εγνατία περιοχών, που θα δίνει προοπτική για μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και των ωφελημάτων, μέσα από την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Πιστεύουμε τέλος, ότι μεσούσης της τριπλής και σοβαρής οικονομικής, υγειονομικής και κλιματικής κρίσης μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση με την ενεργή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης οφείλει να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας ώστε να αποτελέσει την ατμομηχανή για την ισχυρή, διατηρήσιμη, ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους.

30-03-2021