Με θέμα τον προϋπολογισμό συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ     Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2015.
-Εισηγήτριες: α) Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.
                    β) Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας
                                               Δήμου Ηγουμενίτσας.
 
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

*Το σχέδιο του Προϋπολογισμού μπορείτε να δείτε στο site του Δήμου:
  www.Igoumenitsa.gr / Πληροφορίες / Ανακοινώσεις.
  Εκτυπωμένο μπορείτε να τον παραλάβετε από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου.