Με υπουργική εγκύκλιο έκλεισε η πόρτα για την επιστροφή του γιατρού με το φακελάκι στο Νοσοκομείο!

nosfi

nosfiΔεν θα επιστρέψει, τελικά, στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο επίορκος γυναικολόγος, ο οποίος σε δεύτερο βαθμό, από το Εφετείο Κέρκυρας, καταδικάστηκε για χρηματισμό.

Με εγκύκλιό του που εκδόθηκε χθες, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργος Κατρούγκαλος, βάζει τέλος στη συζήτηση περί επιστροφής στις θέσεις τους επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ αυτών και γιατρών του ΕΣΥ, λόγω της εφαρμογής του νόμου για την αποκατάσταση αδικιών από τη διαθεσιμότητα.

Η εγκύκλιος εστάλη σε υπουργεία, γενικές ή ειδικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις και ανεξάρτητες αρχές, ενώ κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στην ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με αυτήν, η αναστολή καθηκόντων δημοσίων λειτουργών λόγω ειδικών περιπτώσεων, όπως τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (παιδεραστία μεταξύ άλλων), ο χρηματισμός γιατρών (φακελάκια) κ.α., συνεχίζει να ισχύει μέχρι τη σύσταση των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Επομένως, δεν τίθεται θέμα αυτοδίκαιας επανατοποθέτησης, με την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, σε περιπτώσεις που δεν έχουν συγκροτηθεί εγκαίρως τα πειθαρχικά συμβούλια.

Στην περίπτωση αυτή ενέπιπτε και ο εν λόγω γιατρός, ο οποίος αν και καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό- ελλείψει πειθαρχικού συμβουλίου – ετοιμάζονταν να αναλάβει υπηρεσία στο Νοσοκομείο Φιλιατών από την προσεχή Δευτέρα!

Συγκεκριμένα, η διευκρινιστική εγκύκλιος αναφέρει: «σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει περί της θέσης σε δυνητική αργία των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία με τις προαναφερθείσες διατάξεις που καταργήθηκαν και συντρέχει, συνεπώς, περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες της παραπάνω ρύθμισης παρατείνονται μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση του υπαλλήλου σε αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου. Μέχρι τότε ο υπάλληλος παραμένει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων».

Τονίζεται δε, ότι «μολονότι τα ανωτέρω προκύπτουν από το συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων με τις σχετικές γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, για λόγους ασφάλειας δικαίου θα περιληφθούν και σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου».