ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

kaxrim

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δεν μπορεί να έχει μόνο εορταστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, είναι Ημέρα, που πρέπει να μας θυμίζει  τη ζοφερή  πραγματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα, τις καταστροφικές συνέπειες τις οποίες βιώνουμε σε καθημερινή πια βάση.

Η κλιματική αλλαγή υποβάθμισε το Περιβάλλον, απειλεί τις λεπτές ισορροπίες του πλανήτη, επηρεάζει τη ζωή όλων των πολιτών.

Η σχέση μας με το Φυσικό Περιβάλλον,  δεν πρέπει να είναι περιστασιακή, αλλά    διαρκής, ειλικρινής υπεύθυνη. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η προστασία του, είναι υπόθεση συλλογική αλλά και προσωπική.  Είναι χρέος όλων: Διεθνούς Κοινότητας, Πολιτείας, επιχειρηματικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, μικρών και μεγάλων. Απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας όλων.

Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, είναι στις  προτεραιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου. Εντείνουμε τους ελέγχους, σχεδιάζουμε νέα μέτρα για την προστασία του από πηγές ρύπανσης, στηρίζουμε την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας και της ανακύκλωσης,  την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών γεωργικής και βιομηχανικής δράσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα, ενθαρρύνουμε εθελοντικές δράσεις.

Το περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να διαχειριστούμε, συλλογικά και ατομικά. Πρέπει να γίνει βίωμά μας, ότι το δανειστήκαμε από την προηγούμενη γενιά και οφείλουμε να το παραδώσουμε στην επόμενη, καλύτερο, απ΄ ότι το παραλάβαμε.