Μπλόκο στα Ασφαλτικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας

psaria

psariaΜπλόκο στα σχέδια των πολιτικών για εγκατάσταση της μονάδας ασφαλτικών στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ύστερα από την προσφυγή την οποία είχε καταθέσει ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών, η Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή εκτέλεσης της απόφασης που είχε υπογράψει η πρώην Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου με την οποία ενέκρινε την Περιβαλλοντική Μελέτη.

Η απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση της οριστικής και ουσιαστικά παγώνει κι αυτή που αιφνιδίως υπέγραψε προ ημερών ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου για την άδεια ίδρυσης κι εγκατάστασης της μονάδας.
Η απόφαση αυτή βάζει, προσωρινά τουλάχιστον, φρένο στα σχέδια των ιδιωτών «επενδυτών» που εδώ και έντεκα χρόνια επιμένουν να εγκαταστήσουν τη μονάδα πετρελαιοειδών και ασφαλτικών πάνω στη συνοριακή γραμμή με την Αλβανία και σε ένα σημείο όπου αναπτύσσονται αποκλειστικά και μόνο ιχθυοκαλλιέργειες.
Παράλληλα δείχνει ότι η πρεμούρα διαφόρων πολιτικών παραγόντων να δώσουν την ευλογία τους στην καταστροφή του πιο δυναμικού κλάδου της Ηπειρωτικής οικονομίας δεν αρκεί.
Ο δικαστικός αγώνας θα είναι σίγουρα μεγάλος, όπως άλλωστε υπήρξε και στο παρελθόν.

Αναλυτικά η απόφαση του ΣτΕ έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1989 ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την αναστολή εκτελέσεως της 45805/2910/25-10-2011 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρ. Δοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “Εγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, μαζούτ, ασφαλτικών κλπ, ενόψει και του ότι έχει ήδη από 22-08-2012 εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης. Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της επιτροπής αναστολών επί της εκκρεμούσης απόφασης αναστολής.

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Η πρόεδρος του Γ’ τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας.