Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 20/2/2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              Ρίζος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    Μάντζου Δήμητρα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Γεωργίου Όλγα
ΤΑΜΙΑΣ:                                   Τσώτου Μαρκέλλα
ΜΕΛΟΣ:                                    Νούσιας Χαράλαμπος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:    Ευθυμίου Χρήστος
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και κυρίως τον επί εξαετία Πρόεδρο του Συλλόγου : Αλεξίου Παύλο .