Νέο ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας με την υπ΄ αρ. πρωτ. 129401/3-11-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, συνεδρίασε την 07/11/2022 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρος Οικονομίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρομάχη Πετσίνη
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Τάσιος
ΤΑΜΙΑΣ: Ηλίας Αλ Χουμάμ Αμπίντο
ΜΕΛΗ: Χρήστος Μέμμος
Χρήστος Τσάμης
Κωνσταντίνος Τσίμος
Δημήτριος Βενέτης
Χρυσή Σταυρόπουλου