Νεκροταφείο ζώων οι προστατευόμενες περιοχές…

Σε νεκροταφείο ζώων έχουν μετατραπεί προστατευόμενες περιοχές στον Καλαμά και τον Αχέροντα, όπως προέκυψε από εποπτεύσεις που έκανε ο Φορέας Διαχείρισης αλλά και από ανώνυμες καταγγελίες που έχει δεχθεί.

Όπως αναφέρει ο Φορέας έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης νεκρών ζώων εκτροφής, πολύ κοντά σε υδάτινους πόρους, γεγονός που ενέχει κινδύνους μόλυνσης των νερών.

Η επιβάρυνση των υδάτων με παθογόνους μικροοργανισμούς (π.χ. κολοβακτηρίδια) αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για μετάδοση ασθενειών τόσο στον άνθρωπο όσο και σε άλλους ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς. Η συνέχιση τέτοιων φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη και την εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στην ευρύτερη περιοχή, δύναται να έχει πολλαπλές επιπτώσεις στα οικοσυστήματά της και στις ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η ίδια η κτηνοτροφία).     

                Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ:

  • Ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ορίζονται ως Ζωικά Υποπροϊόντα.
  • Τα Ζωικά Υποπροϊόντα, με βάση το επίπεδο κινδύνου που αυτά εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
  • Τα πτώματα βοοειδών και αιγοπροβάτων ανήκουν στην κατηγορία 1 (κατηγορία με μεγαλύτερο κίνδυνο, λόγω μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών) και πρέπει να οδηγηθούν σε μονάδα μεταποίησης κατηγορίας 1 ή σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης.

                Όταν ένα ζώο βρεθεί νεκρό, ο κάτοχός του υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία.

                Συνοψίζοντας τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη πτωμάτων νεκρών ζώων, αποτελεί κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων όσο και το περιβάλλον γενικότερα. Η αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου εναπόκειται τόσο στην ενημέρωση και τη συνειδητοποίηση των κτηνοτρόφων σχετικά με αυτόν όσο (κυρίως) στην καλή θέλησή τους για την εφαρμογή των όποιων προληπτικών μέτρων προβλέπονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο.