Ντοκιμαντέρ… Γιατί δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η Εγνατία Οδός

Ο «Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΣΕΤΕΟ) δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ ενάντια στη σχεδιαζόμενη από το ΤΑΙΠΕΔ παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, δηλ. του συνόλου των αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Ελλάδας μήκους σχεδόν χιλίων χιλιομέτρων.

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στο ιστορικό της κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων με δημόσιους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, πόρους καθώς και στην μετέπειτα εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας του εκτεταμένου δικτύου αυτοκινητοδρόμων μέσω δημόσιων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων πλέον αποκλειστικά από τα έσοδα διοδίων, χωρίς επιβάρυνση του δημόσιου προϋπολογισμού.

Εξηγείται ο παντελώς λανθασμένος σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ και των συμβούλων του, για μακροχρόνια παραχώρηση μιας ήδη κατασκευασμένης υποδομής που δεν απαιτεί οποιαδήποτε ιδιωτική επένδυση, τη στιγμή μάλιστα που, βάσει οικονομικών μελετών και δημοσιοποιημένων στοιχείων, με την παρούσα διαχείριση η εκμετάλλευση της υποδομής μπορεί να αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο κέρδη της τάξης των 5 δις ευρώ στα επόμενα 35 χρόνια.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που συμβάλλει άμεσα στη μείωση του Εθνικού χρέους με κατάθεση ποσού 10 Εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως απευθείας στον σχετικό Λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας, από τα έσοδα μόνο δύο εκ των σταθμών διοδίων.

Όλα αυτά θα απολεσθούν σε περίπτωση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει οριστεί καν κάποιο ελάχιστο αποδεκτό τίμημα ως αντάλλαγμα.

Τονίζεται ότι, ενώ με την παρούσα διαχείριση διατηρείται το ύψος των διοδίων της Εγνατίας Οδού σε προσιτό και κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο της τάξης των 3 λεπτών ανά χιλιόμετρο, με τη σχεδιαζόμενη παραχώρηση θα υπερδιπλασιαστεί στα 6,5-7 λεπτά ανά χιλιόμετρο, όπως είναι στις λοιπές παραχωρήσεις.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικά λανθασμένος σχεδιασμός προκύπτει και από το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια προσπαθειών από το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει καταστεί δυνατό να καθοριστούν ούτε τα βασικά στοιχεία της σχεδιαζόμενης παραχώρησης, δεν έχει οριστεί κάποιο ελάχιστο αποδεκτό τίμημα, απουσιάζει πλήρως η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της παραχώρησης ενώ, ειδικά για την περίπτωση της Εγνατίας Οδού, το ΤΑΙΠΕΔ εξαιρείται από ουσιώδεις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας για τις συμβάσεις παραχώρησης.

Το ντοκιμαντέρ του ΣΕΤΕΟ, σε παραγωγή της Infowar Productions: