Ξεκινάνε από αύριο τα μαθητικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ

ktel

ktelΜετά από συνεργασία που είχε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, το προεδρείο του ΚΤΕΛ  και εκπροσώπων του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών έγινε ευρεία σύσκεψη στο κτίριο της Π.Ε  Θεσπρωτίας, όπου μετά από γόνιμο και ειλικρινή διάλογο καθώς και αμοιβαίες δεσμεύσεις τα δρομολόγια από αύριο 10/05/2012 θα εκτελούνται κανονικά έως της  30/06/2012.

Η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη αναφέρει:

Μετά το πρόβλημα και τη σύγχυση  που δημιουργήθηκε με τη μεταφορά των μαθητών λόγω της  άρνησης  του Κ.Τ.Ε.Λ να υλοποιήσει τα σχετικά δρομολόγια εξ αιτίας οφειλών προς αυτό, θέλω να ενημερώσω τους αναγνώστες σας τόσο για το ιστορικό του προγράμματος μεταφοράς των μαθητών όσο και για την  κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί

Η μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με κονδύλια από ειδικό κωδικό του   Υπουργείου Εσωτερικών, τη  διαχείριση  και διεκπεραίωση του οποίου είχαν οι πρώην  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις.

Η ετήσια δαπάνη  για την εφαρμογή του προγράμματος Μεταφοράς Μαθητών έφτανε στο ποσό των δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ (2.500.000,00 ευρώ) ή oποία γινόταν  κατόπιν σχετικού ετήσιου διαγωνισμού και αφορούσε το σύνολο του Νομού Θεσπρωτίας.

Οι πληρωμές προς τους αναδόχους γινόταν και γίνεται με ονοματισμένη χρηματοδότηση (επιχορήγηση) του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τώρα προς τις Περιφέρειες.

Με το Νόμο 3852 ΦΕΚ 87 /07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  το πρόγραμμα «Μεταφορά Μαθητών» από 01/01/2011 προβλεπόταν να  υλοποιείται από τους Δήμους  και όχι από τις Περιφέρειες.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα , λόγω αδυναμίας των Δήμων να το εφαρμόσουν (άκαρποι διαγωνισμοί κλπ). Για να συνεχιστεί δε απρόσκοπτα η μεταφορά των μαθητών,  έχουν δοθεί συνεχόμενες  σχετικές παρατάσεις στη διάρκεια  ισχύος  του προηγούμενου πλαισίου εφαρμογής,  αναλυτικά  ως ακολούθως.

  1. Παράταση από 01/01/2011 έως  31/12/2011 (Νόμος 4002 ΦΕΚ  180 Α’ 2011 )
  2. Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2012 (Νομοθετική πράξη ΦΕΚ 268/31-12-2011 )
  3. Παράταση έως 30 /6/2012  (Εγκύκλιος 5   28 Φεβρουαρίου 2012 )

Αξίζει να μνημονευθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2011 κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καλέστηκαν από την Π.Ε Θεσπρωτίας οι ανάδοχοι και κατόπιν διαπραγμάτευσης, υπέγραψαν νέες συμβάσεις μειωμένες κατά 20% από το αποτέλεσμα της αρχικής  δημοπρασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας από 01/01/2011 έως σήμερα σύμφωνα με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών έχει  πληρώσει:

 Για το έτος 2011

1.  Κ.Τ.Ε.Λ                 696.686,57  ευρώ

2.  ΤΑΧΙ                1.165.014,51  ευρώ

3.  Ιδιώτες                265.328,10   ευρώ

4.  Δήμοι                     33.000,00   ευρώ

5.  Ε.Ι.Ν                      84.800,00  ευρώ

6.  Άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς     5.096,98 ευρώ

Σύνολο δαπάνης για 2011 2.249.926,16 ευρώ. (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οφειλές παρελθόντων ετών ).

Για το έτος 2012

1. Κ.Τ.Ε.Λ       187.848,91 ευρώ

2. ΤΑΧΙ         247.822,69 ευρώ

3. Ιδιώτες        36.512,53 ευρώ

4. Δήμοι           12.400,00 ευρώ

5. Ε.Ι.Ν             20.119,65 ευρώ

Σύνολο  δαπάνης έως σήμερα     504.703,78  ευρώ.

Η τελευταία επιχορήγηση ποσού 140.479,33 ευρώ είναι  σε διαδικασία πληρωμής και θα γίνει όταν οι δικαιούχοι προσκομίσουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Ασφαλιστική και  Φορολογικά  Ενημερότητα), η δε  κατανομή  της  είναι, 46.172,82 ευρώ για το ΚΤΕΛ  και  94.306,51 ευρώ για τα  ΤΑΞΙ.

Τέλος οι οφειλές  που είναι σε εκκρεμότητα και θα προκύψουν έως τις 30/06/2012 έχουν ως ακολούθως:

1. K.T.E.Λ   526.532  ευρώ

2. ΤΑΧΙ  και Ιδιώτες  656.265 ευρώ

Σύνολο οφειλών     1.182.797,00  ευρώ

Τα  ανωτέρω ποσά θα αποπληρωθούν μετά από σχετική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτή αποσταλεί προς την Περιφέρεια Ηπείρου και στην συνέχεια στις Περιφερειακές Ενότητες,  μεταξύ των οποίων και η Π.Ε  Θεσπρωτίας.

O  Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας προκειμένου να δοθεί λύση  στο πρόβλημα που είναι σε εξέλιξη, είχε συναντήσεις με το προεδρείο του ΚΤΕΛ, και μετά από συνεννόηση  με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, αποδέσμευσε  πίστωση που ήταν προς εξόφληση παλαιών οφειλών προς το Ε.Ι.Ν  ύψους 56.097,01 ευρώ και την διέθεσε  προς το ΚΤΕΛ.

Δηλαδή το ΚΤΕΛ έλαβε συνολικά έναντι δρομολογίων σήμερα 117.080,39 και οι οφειλές προς αυτό έως 30/6/2012 διαμορφώνονται στο ποσό των 409.451,61 ευρώ.

Τέλος σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, το προεδρείο του ΚΤΕΛ  και εκπροσώπων του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών έγινε ευρεία σύσκεψη στο κτίριο της Π.Ε  Θεσπρωτίας, όπου μετά από γόνιμο και ειλικρινή διάλογο καθώς και αμοιβαίες δεσμεύσεις τα δρομολόγια από αύριο 10/05/2012 θα εκτελούνται κανονικά έως της  30/06/2012.