Ξεσπάθωσε ο Δήμος Ηγουμενίτσας! Ανακάλεσε την παραχώρηση οικοπέδων προς το ΤΕΙ

igmdimarxeio

igmdimarxeioΤην «Ανάκληση των συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάν παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, καθότι δεν εκπληρώθηκαν οι σκοποί της παραχώρησης», αποφάσισε, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Η απόφαση αφορά σε δύο οικόπεδα στα διοικητικά όρια της Νέας Σελεύκειας που είχαν παραχωρηθεί από την τότε κοινότητα και το Δήμο στο πρώην ΤΕΙ. Στο ένα οικόπεδο ανεγέρθη και έμεινε ημιτελής η φοιτητική εστία και το άλλο, σύμφωνα με τους τότε σχεδιασμούς του ΤΕΙ, με σκοπό να γίνει ανέγερση από το ΤΕΙ Ηπείρου, κτιρίων οιασδήποτε εκπαιδευτικής χρήσης π.χ. διδακτήριο, βιβλιοθήκη, γραφεία κλπ.

Με βάση τα συμβόλαια το ΤΕΙ Ηπείρου – Παράρτημα Ηγουμενίτσας έχει στην κυριότητά του δύο (2) ξεχωριστά οικόπεδα:  Ένα εμβαδού 10.000 τ.μ. και ένα συνολικού εμβαδού 8.764,50 τ.μ. (7.640,05 τ.μ. εντός Γ.Π.Σ. στην 5η Π.Ε. και 1.124,45 τ.μ.  εκτός Γ.Π.Σ.).

Η Προθεσμία εκπλήρωσης του σκοπού της δωρεάς ορίστηκε, όταν παραχωρήθηκαν (2001 & 2003)  σε  τρία χρόνια και μετά την άπρακτη πάροδο αυτής  είχε συμφωνηθεί ότι η δωρεά αυτοδίκαια ανακαλείται και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται στον Δήμο.

Στα 15 και πλέον χρόνια που μεσολάβησαν ο Δήμος Ηγουμενίτσας, θέλοντας να είναι συνεργάσιμος και να στηρίξει τη λειτουργία του ΤΕΙ στην πόλη, δεν ζήτησε πίσω την περιουσία του.

Όπως επεσήμανε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, «Η δημοτική περιουσία πρέπει να επιστρέψει, όπως άλλωστε και οι όροι της παραχώρησης προέβλεπαν, στο Δήμο και στους δημότες». Μάλιστα σημείωσε πως θα έπρεπε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αυτοβούλως να έχει ήδη επιστρέψει τα ακίνητα, ενώ όπως ανέφερε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Ηγουμενίτσας ζητά πίσω τα οικόπεδα:

Συγκεκριμένα ο Δήμος έχει αποστείλει στο ΤΕΙ Ηπείρου τα με αριθμό πρωτ.2801/14-2-2017 και 10376/5-8-2019 έγγραφα  με τα οποία ζητούσε να ενημερωθεί  για την πρόθεση του αναφορικά με την αξιοποίηση της  δωρηθείσας έκτασης, γνωστοποιώντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός της δωρεάς και την πρόθεση του να προβεί  σε λύση της δωρεάς.

Ο Δήμος στα έγγραφα αυτά δεν έλαβε καμία απάντηση, ούτε ποτέ του  γνωστοποιήθηκε πρόθεση ολοκλήρωσης του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκαν.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που θέλουν το ένα εκ των οικοπέδων, αυτό της φοιτητικής εστίας, να παραχωρείται στην ΕΛ.ΑΣ για ανέγερση αστυνομικού μεγάρου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος «η ανέγερση αστυνομικού μεγάρου δεν μας βρίσκει αντίθετους, αλλά ο όποιος σχεδιασμός και η όποια παραχώρηση δεν μπορεί να γίνει εν αγνοία του Δήμου. Τον πρώτο λόγο έχει το δημοτικό συμβούλιο που αποφασίζει και σχεδιάζει για το Δήμο».

Ξεκαθάρισε δε ότι «ο Δήμος στην παρούσα φάση και μέχρις ότου κλείσει τον κύκλο του το Τμήμα που λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα» δεν θέτει ζήτημα για τις εγκαταστάσεις του ΞΕΝΙΑ. Ξεκαθάρισε όμως ότι όταν έρθει η ώρα και αυτή η παραχώρηση θα εξεταστεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την ανάκληση της δωρεάς. Μειοψήφησε ο κ. Θωμάς Δημητρίου, ο οποίος ανέφερε ότι ίσως να μην έχουν εξαντληθεί ακόμα οι δυνατότητες για δημιουργία τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηγουμενίτσα!