Οικονομική στήριξη της μελισσοκομίας

Υποβολή αιτημάτων συμμετοχής στις δράσεις: ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και ΄΄Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας΄΄ στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2012».

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στις δράσεις 3.1 ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και 3.2 ΄΄Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας΄΄ του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2012, θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 που μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία μας, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου & Αιτωλοακαρνανίας είτε απευθείας, είτε μέσω του Συλλόγου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την υποβολή των αιτήσεων και για περαιτέρω πληροφόρηση θα απευθύνονται στο:

Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου & Αιτωλοακαρνανίας

Δασκαλοπούλου 45,    Τ.Κ. 30100  Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 2641032604