ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011, έχει υπογραφεί και είναι σε ισχύ ετήσιο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για την ασφάλιση από ατύχημα των μελών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Βάσει του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ του Επιμελητηρίου και της Ασφαλιστικής Εταιρείας AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ), τα ενεργά (ταμειακά ενήμερα) μέλη του Επιμελητηρίου, καλύπτονται έναντι κινδύνων προσωπικού ατυχήματος ως κατωτέρω:

Α) Θάνατος από ατύχημα, ποσό 10.000,00€,

Β) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, ποσό 10.000,00€,

Γ) Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα, μέχρι ποσοστού 70% των 10.000,00€.

            Για οποιαδήποτε πληροφόρηση επί των όρων, προϋποθέσεων και δικαιωμάτων των μελών μας επί της ανωτέρω ομαδικής ασφάλισης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελευθερία Παπαθεοδώρου, δ/νση Κύπρου 13 (Ηγουμενίτσα), τηλ. 26650-29163, Fax 26650-29165, κιν. 6973311867, email: papapu@otenet.gr.

Εκ της Δ/σεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας