Ομόφωνα επιμένουν για άμεση ίδρυση του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

tei igoumenitsas

tei igoumenitsasΣε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχώρησε τη Δευτέρα το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, με μοναδικό θέμα το Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την απορρόφηση σε αυτό τον Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Από τη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ομόφωνα να κατατεθεί η ακόλουθη πρόταση, στη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου, που βρίσκεται σε εξέλιξη:

Το Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και, ειδικότερα, της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία». Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προέρχονται από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο το οποίο ιδρύθηκε το 1999-2000 στην Ηγουμενίτσα και εν συνεχεία συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» κάτω από τον τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων το έτος 2012.

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ, που προέρχονται από το πρώτο ανωτέρω Τμήμα, υποστήριξαν την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Ξένες Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία», όπως επίσης υποστήριξαν και ένα μέρος του βασικού κορμού μαθημάτων της κατεύθυνσης «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και της κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας». Τα ίδια μέλη ΔΕΠ πρότειναν την ίδρυση του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ως μετεξέλιξη της κατεύθυνσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διότι θεωρούν ότι έχουν άμεση συνάφεια με το πεδίο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαθέτουν τα επιστημονικά προσόντα, καθώς και την ακαδημαϊκή εμπειρία, για να υποστηρίξουν άμεσα το νέο τμήμα.

Ειδικότερα, το Τμήμα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της διαγλωσσικής/διαπολιτισμικής επικοινωνίας, που αποτελεί έναν διαδεδομένο κλάδο σπουδών στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ενώ απουσιάζει από την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα κύρια επιστημονικά πεδία στα οποία βασίζεται η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι η Επικοινωνία, η Γλωσσολογία, η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, οι Πολιτισμικές Σπουδές και η Ανθρωπολογία.

Το Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας θα παρέχει εκπαίδευση σε αντικείμενα που εφοδιάζουν τον απόφοιτο με τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

·         Γνώση της λειτουργίας του ελληνικού και παγκόσμιου γίγνεσθαι, με έμφαση: α) στη στήριξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και διεθνώς και

·         β) στη δημιουργική ανάδειξη και αξιοποίηση του υλικού και άυλου πολιτιστικού προϊόντος της χώρας μας.

·         Κατανόηση του κοινωνικο-οικονομικού, πολιτισμικού, πολιτικο-νομικού, και τεχνολογικού περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο.

·         Δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας (στη γλώσσα εισαγωγής και σε μία τουλάχιστον επιπλέον γλώσσα επιλογής του φοιτητή).

·         Εξοικείωση με τον πολιτισμό και τους θεσμούς των χωρών των οποίων τις γλώσσες έχει επιλέξει, καθώς και με τον ελληνικό πολιτισμό.

·         Καλλιέργεια της δυνατότητας διαπραγμάτευσης σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια των πολιτισμών που μελετά.

·         Τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

·         Γνώση των απαραίτητων επαγγελματικών δεξιοτήτων και τεχνολογικών εργαλείων με τα οποία Θα εφαρμόζει τις επαγγελματικές του γνώσεις.

·         Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ώστε να αναλύει προβλήματα, να υιοθετεί συστηματικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων και να αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα διάφορα Θέματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της διεθνούς/διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Το προφίλ των αποφοίτων στοχεύει στην αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών, των οργανισμών, ιδρυμάτων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και σε οποιοδήποτε επαγγελματικό/κοινωνικό/πολιτιστικό τομέα απαιτούνται αυξημένες δεξιότητες διαγλωσσικής επικοινωνίας, πολιτισμικές γνώσεις, και διαπολιτισμική μεσολάβηση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:                                         

α) τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της διεθνούς επικοινωνίας επιχειρήσεων, υπηρεσιών και οργανισμών, αλλά και του μεταναστευτικού ζητήματος.

β) Επιπλέον, η ύπαρξη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και της πλούσιας
συλλογής βιβλίων και περιοδικών συναφών με το αντικείμενο σπουδών που διαθέτει
η βιβλιοθήκη της Ηγουμενίτσας Θα υποστηρίξουν πλήρως το εκπαιδευτικό έργο τους.

γ) Τέλος, το Τμήμα θα συνεχίσει απρόσκοπτα την εκδοτική δραστηριότητα του διεθνούς περιοδικού που εκδίδει (το μοναδικό στο ΤΕΙ Ηπείρου), με στόχο τη διάχυση επιστημονικών εργασιών της πανεπιστημιακής κοινότητας με συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Με βάση όλα τα παραπάνω Γενική Συνέλευση του τμήματος θεωρεί ότι  παρέχονται τα εχέγγυα για την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα το ακαδ. έτος 2019-20, δεδομένου ότι ο χρόνος επαρκεί για τις κατάλληλες προσαρμογές και τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου που ιδρύονται στο Παν/μιο Ιωαννίνων την 1η-10-2018, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 τοω Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Έτσι, η Συνέλευση του Τμήματος ομόφωνα εισηγείται την ίδρυση του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας την 1η-10-2018 όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Σχεδίου Νόμου