Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας σε δράση

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας συμμετέχει στο “πρόγραμμα προαγωγής και καταγραφής της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού”,το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μέρος του προγράμματος αυτού είναι η “αγωγή για τη στοματική υγεία”στο σχολείο με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης.

Όπως μας αναφέρει η οδοντίατρος-συντονίστρια αγωγής υγείας του Ο.Σ.Θ. κα Άλκηστη Γιαννοπούλου,η έννοια της βιωματικής μάθησης σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και αποτελεί κομμάτι κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.Ορίζεται ως άμεσος τρόπος εκμάθησης, καθώς το αντικείμενο δε διδάσκεται παθητικά,αλλά με το συνδιασμό γνώσης και εμπειρίας.Η μέθοδος αυτή δηλ.στοχεύει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων,αλλά και στη υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη βιωματική μέθοδο αγωγής στοματικής υγείας στην τάξη τους και με το πέρας της διαδικασίας αυτής καλούνται εθελοντές οδοντίατροι του Ο.Σ.Θ.,οι οποίοι πραγματοποιούν στις τάξεις ομιλία-ενημέρωση για τις νόσους των δοντιών και γενικότερα του στόματος καθώς και για την πρόληψή τους με τη σωστή στοματική υγιεινή και διατροφή.Στη συνέχεια απαντούν σε απορίες και ερωτήσεις των μαθητών στην τάξη.

Με τον τρόπο αυτό το παιδί αποκτά την ικανότητα να “φροντίζει συνολικά τον εαυτό του”,κάτι που δε “μαθαίνεται”άμεσα αλλά κατακτάται βιώνοντας την εμπειρία της διερεύνησης μέσα από διαδικασίες που διευκολύνουν την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.