Πανεπιστημιακό Τμήμα Ηγουμενίτσας: Παραπομπή στη Σύγκλητο του… μέλλοντος

tei igoumenitsas

tei igoumenitsasΩς… “παρηγοριά στον άρρωστο ώσπου να βγεί η ψυχή του”, χαρακτηρίζουν στη Θεσπρωτία το σχέδιο νόμου για τη Συγχώνευση ΤΕΙ Ηπείρου – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που στη τελική του μορφή, κατατέθηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της βουλής.

Το σχέδιο εν πολλοίς,  προβλέπει την σταδιακή κατάργηση του τμήματος της Ηγουμενίτσας και την ίδρυση στο απώτερο μέλλον (μετά το 2020-2021), μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, τμήματος «Μετάφρασης και Διερμηνείας» (ακριβώς απέναντι από το μοναδικό ανάλογο στη χώρα της Κέρκυρας). Την ίδια στιγμή καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και εξοπλισμός, μεταφέρονται από την Ηγουμενίτσα, σε άλλες περιοχές, ενώ με μετεγγραφές αναμένεται να αντιμετωπιστεί το μέλλον υπαρχόντων και νεοεισακτέων φοιτητών.

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου αναφέρει: «Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με πράξη του ρύτανη, ύστερα από αίτησή τα, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση τα Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τα αντικείμενο και τα λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τα 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τα Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η-10-2018.

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση τα που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Εάν εργάζονται σε πόλη διαφορετική από αυτήν τα έδρας του Α.Ε.Ι., είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τα, σύμφωνα με τα υπηρεσιακές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, αλλά ολοκληρώνουν τα σπουδές τα μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2. Η  εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η-10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.