ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

_-_1-3-2019Φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί συμπολίτες

Η Ήπειρος με τον φυσικό της πλούτο, το μοναδικό ανάγλυφο και το ανθρώπινο δυναμικό της θα μπορούσε να είναι πρότυπο ανάπτυξης. Παρόλα αυτά είναι πρώτη στους αρνητικούς δείκτες (ανεργία και ιδιαίτερα στους νέους, απασχόληση, μετανάστευση, εισόδημα) και τελευταία στους θετικούς (ανάπτυξη, παραγωγή, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης).

Δύο κυρίως παράγοντες συνέβαλλαν σε αυτό:

Πρώτο το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο που καθήλωνε την λειτουργία των τοπικών και Περιφερειακών αρχών. Ευνοούσε το μοντέλο διοίκησης, όπου ο επικεφαλής  μπορούσε να επιβάλλει σχεδόν τα πάντα.  Πριμοδοτούσε ουσιαστικά την «του ενός ανδρός αρχή».

Δεύτερον, έλειπε το πολιτικό προσωπικό με όραμα, προοπτική,  σχεδιασμό, αποτελεσματικότητα, γιατί το υπάρχον δεν ανανεωνόταν και είχε λάβει μόνιμα, σχεδόν καθεστωτικά χαρακτηριστικά.

Με την ψήφιση του «Κλεισθένη 1», μεταξύ των άλλων, καθιερώνεται και η απλή αναλογική για την εκλογή των αιρετών στους Δήμους και την Περιφέρεια. Η απλή αναλογική διαμορφώνει νέα αντίληψη και ήθη στην Αυτοδιοίκηση. Προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις επιβάλλεται η ουσιαστική συζήτηση, η συνεργασία, η συναίνεση και η σύγκλιση των απόψεων.

Ο νέος τρόπος διοίκησης οφείλει να βοηθήσει στη διεύρυνση της δημοκρατίας και της συμμετοχής και να εκπαιδεύσει τους δημότες και τους εκλεγμένους στην συνεργασία και τη διαφάνεια. Αυτοί είναι όροι απαραίτητοι για τον σχεδιασμό των καλύτερων δυνατών πολιτικών, για την εκτέλεσή τους με τρόπο που θα καθιστά τους πολίτες συμμέτοχους στην υλοποίησή τους.

Ο Γιώργος Ζάψας επιλέγει, ως επικεφαλής μιας ενιαίας παράταξης, από πολίτες που  έχουν στον πυρήνα της πολιτικής τους δράσης το πνεύμα της συνεργασίας. Έχει την δική του προσωπική πορεία στην Αυτοδιοίκηση, με γνώση, όραμα και αγωνιστικότητα.

Θεωρώ υποχρέωση την συμμετοχή μου σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Θα προσπαθήσω με όλους τους συναγωνιστές μου να βοηθήσω σε μια νέα πορεία, με σκοπό να απεγκλωβιστεί η Ήπειρος μας από πολιτικές που την κρατάνε καθηλωμένη και να πάρει την θέση που της αναλογεί.

Ζητούμενο για εμάς είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης Περιφέρειας, με διακριτή ταυτότητα, με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, την ιχθυοκαλλιέργεια, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, το εμπόριο, τις μεταφορές.

Ενεργοί πολίτες με όραμα και ιδέες, με καλύτερους όρους διεκδικούν την αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Δηλώνω ενεργά παρών με την υποψηφιότητά μου σε αυτήν την πρόκληση.

Παπαρούνας Παύλος

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Με τον συνδυασμό «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»