Πληγωμένος από την πρόσφατη κακοκαιρία ο Δήμος Φιλιατών

Μετά τα έντονα Καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών (16, 17 και 18 Ιανουαρίου 2013) που επικράτησαν στο Δήμο Φιλιατών επλήγησαν τοπικές κοινότητες με κατολισθήσεις και αποκλεισμούς δρόμων όπως αναφέροντα παρακάτω:

1.- Κατολίσθηση – Αποκατάσταση δρόμου στην τ.κ. Σαγιάδας από

«Μπάσιου έως τελωνείο Μαυροματίου».

2.- Κατολίσθηση – Αποκατάσταση Αγροτικού δρόμου από «Τελωνείο

Μαυροματίου έως Κούρου».

3.- Κατολίσθηση προς Νεροχώρι – Αποκατάσταση κυκλοφορίας.

4.- Κατολίσθηση στο Κοκκινολιθάρι – Θέση « Μαστορίδη» και

αποκατάσταση κυκλοφορίας Κεντρικού δρόμου προς Βροσύνα.

5.- Καθαρισμός Επαρχιακού δρόμου από Δάφνη Ξεχώρου μέχρι

Γέφυρα Ραβενής τρείς (3) φορές.

6.- Κατολισθήσεις στο δρόμο από Ξέχωρο έως Κάτω Ξέχωρο και

αποκατάσταση Βατότητας.

7.- Αποκατάσταση δρόμου στην Βρυσέλλα ( Εσωτερικός δρόμος)

8.- Αποκατάσταση κατάπτωσης στον κεντρικό δρόμο Πηγαδουλίων.

9.- Αποκατάσταση καταπτώσεων στην τ.κ. Αετού (εσωτερικός

δρόμος)

10.- Αποκατάσταση πτώσης κεντρικού δρόμου στην τ.κ. Αχλαδιάς.

11.- Αποκατάσταση Αγροτικού δρόμου στην τ.κ. Κοκκινιάς.

12.- Αποκατάσταση πτώσης αγροτικού δρόμου στην τ.κ. Τσαμαντά.

13.- Κατολίσθηση – Αποκατάσταση δρόμου στην τ.κ. Κεραμίτσας.

Ο Δήμος Φιλιατών φρόντισε άμεσα για την αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων με δικά του μέσα και εργολάβους.

Φιλιάτες 23 Ιανουαρίου 2013

Ο Αντιδήμαρχος Φιλιατών

Παναγιώτης Σωτηρίου