Πρασούδι: Παράδεισος ερωδιόμορφων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια καταμέτρηση των φωλιών των ερωδιόμορφων που φιλοξενεί η νήσος Πρασούδι, στο ΝΔ τμήμα του δέλτα Καλαμά.

Πρόκειται για ένα μικρό νησί με χαμηλή μεσογειακή θαμνώδη βλάστηση, στο οποίο φωλιάζει ένας μεγάλος αριθμός ερωδιών όπως Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), γελαδάρηδες (Bubulcus ibis) και χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), οι οποίοι προστατεύονται από ευρωπαϊκά και εθνικά καθεστώτα προστασίας.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για την χαλκόκοτα στην Ευρώπη που ξεκίνησε φέτος, πραγματοποιήθηκαν δακτυλιώσεις νεοσσών Χαλκόκοτας στη νησίδα Πρασούδι (Ηγουμενίτσα) και το Δέλτα Αξιού σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας και Προστατευομένων περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, αντίστοιχα. Αν και κοσμοπολίτικο είδος η Χαλκόκοτα, ελάχιστα έχει μελετηθεί μέχρι τώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο μεταλλικά όσο και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα γι’ αυτό το είδος, έγχρωμα πλαστικά δακτυλίδια ελπίζοντας ότι με τον εντοπισμό τους, αργότερα, θα αποκαλυφθεί η μεταναστευτική διαδρομή και ο τόπος διαχείμασης τους.

Οι χαλκόκοτες χαρακτηρίζονται από πολλούς ιδιαίτερα πουλιά μιας κι φημολογείται ότι αυτά είναι τα πουλιά που, σύμφωνα με το μύθο, έφεραν την καταστροφή γύρω από τη Λίμνη Στυμφαλία μέχρι να εξολοθρευθούν από τον Ηρακλή στον 6ο του άθλο!

Η δακτυλίωση των πουλιών πραγματοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη και συμμετοχή του προσωπικού των δύο Φορέων Διαχείρισης καθώς και των Ν. Μπούκα και Τ. Γαλάνη στο Πρασούδι. Συνολικά δακτυλιώθηκαν 12 νεοσσοί χαλκόκοτας με ταυτόχρονη δειγματοληψία αίματος και καταγραφή στοιχείων όπως, βάρος, μήκος και πλάτος ταρσού, μήκος φτερού κλπ.

Το σύνολο των φωλιών φέτος μειώθηκε στις 495 στις οποίες 130 ανήκουν σε χαλκόκοτες, 296 σε λευκοτσικνιάδες και 69 σε γελαδάρηδες. Σε πολλές φωλιές υπήρχαν ακόμα αυγά ενώ σε άλλες νεοσσοί διαφόρων ηλικιακών ομάδων αλλά και νεαρά πουλιά που πετούσαν ήδη. Οι περισσότερες φωλιές (35) καταγράφηκαν σε ένα δέντρο και ανήκαν αποκλειστικά σε λευκοτσικνιάδες.

Η καταμέτρηση των φωλιών των ερωδιόμορφων πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Καλαμά- Αχέροντα- Κέρκυρας.