ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30′ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2817/2017 απόφαση του ΣτΕ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2018 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου «ΠΑΚΠΠΟ» για ένα έτος, προϋπολογισμού 51.184,64 €.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση παράτασης της περιόδου εκκαθάρισης της «Κ.Ε.Δ.Η.».

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής οφειλών της λυθείσας και υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100/28-3-2018 πίνακα της εκκαθαρίστριας της Επιχείρησης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Επί αιτήματος Σωτηρίου Παρασκευής για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήματος Αναστασίου Κωνσταντίνου για παράταση της με αριθμ. πρωτ. 3009/6-9-2009 σύμβασης μίσθωσης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Επί αιτήματος της εταιρείας «Μπαρκαμπάς Αχιλλέας – Μπαρκαμπά Σπυριδούλα ΕΕ» για την υπαγωγή στο άρθρο 52 του Ν.4483/2017 για ρύθμιση οφειλών από μισθώματα.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Καταγγελία ή μη της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Κεντρικό Εστιατόριο» στο Δρέπανο.

– Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Καταγγελία ή μη της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Κάμπινγκ Δρεπάνου».

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Τζίμα του Ιωάννου περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό για ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Αγαθή Αλεξίου του Βασιλείου περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό για ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Μεζάν Μεζάν του Σαμπάν περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό για ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις εορτασμού του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 21 τεμαχίου εμβαδού Ε=4.249,00τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 103 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.513,00τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 177 τεμαχίου εμβαδού Ε=8.352,00τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 15 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.273,00τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 20 τεμαχίου εμβαδού Ε=5.055,00τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 37 τεμαχίου εμβαδού Ε=1.360,00τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του με αριθ. 79 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.824,00τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία έκτασης Ε=2.878,20τμ από το με αριθμό 129α τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Αργυρότοπου της Τ.Κ. Αργυρότοπου του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006, για γεωργική καλλιέργεια.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία έκτασης Ε=4.000,00τμ από το με αριθ. 1643 κοινοτικό τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής αγρ/τος Συβότων 1963 – 1966 στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου του Ευάγγελου Παππά από τον Οικισμό Εθνικής Αντίστασης σε νέα θέση στην παραλιακή οδό Αγίων Αποστόλων της Δ.Κ. Γραικοχωρίου.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Κατασκευή Γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Ανακαίνισης Κτιρίου ΕΙΝ για τη Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας»

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων και κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Μαργαριτίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Λήψη καταρχήν απόφασης για ανταλλαγή Δημοτικής Έκτασης με ιδιόκτητη για την κατασκευή δρόμου προσπέλασης στην παραλία Αγίας Παρασκευής – Τ.Κ. Πέρδικας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμοί για την αναβάθμιση παιδικών χαρών”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού” και αποδοχή χρηματοδότησης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” και αποδοχή χρηματοδότησης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο Τροποποίηση της υπ’αριθ. 187/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο Τροποποίηση της υπ’αριθ. 133/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο Τροποποίηση της υπ’αριθ. 216/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 37ο Σύναψη συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας και του εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε. ΚΔΒΜ2» με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση – κατάρτιση – αναπτυξιακές πρωτοβουλίες – συμβουλευτική ανέργων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και οικονομικών μελετών.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 38ο Έγκριση της με αριθμ. 33/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 39ο Έγκριση της με αριθμ. 34/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 40ο Έγκριση της με αριθμ. 35/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Β’ Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 41ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ