Προσλήψεις συμβασιούχων στον Ερυθρό Σταυρό σε Γιάννενα,Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Με εποχικούς υπαλλήλους πεντάμηνης απασχόλησης θα ενισχυθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μαζι με αυτή και άλλες τέσσερις μετά την εγκριτική απόφαση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Έτσι λοιπόν, συνολικά με 254 εποχικούς υπαλλήλους πεντάμηνης απασχόλησης θα ενισχυθούν πέντε Περιφερειακές Ενότητες, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά την εγκριτική απόφαση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών των εξής Περιφερειών:

Η πλειονότητα των θέσεων που προκήρυξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αφορά υπαλλήλους γραφείου και νοσηλευτές. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί εκτός από τα Ιωάννινα σε Κεφαλονιά, Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Πρέβεζα:
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, 56 θέσεις,
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 35 θέσεις,
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, 84 θέσεις,
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 50 θέσεις, και
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 29 θέσεις.
 
Οι θέσεις απευθύνονται σε προσωπικό όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από 19 ειδικότητες. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες πέντε:
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, 46 θέσεις,
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών, 40 θέσεις,
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 24 θέσεις,
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 24 θέσεις, και
ΠΕ Εκπαιδευτών Ερυθρού Σταυρού, 21 θέσεις.