Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Φέτας ο Αντιπρόεδρος της ΔΩΔΩΝΗ Ιωάννης Βιτάλης

 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεπαγγελματικής είναι γεγονός.

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 16 Φεβρουαρίου 2018 στη Λάρισα κατά την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης Πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί ο κ. Ιωάννης Βιτάλης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ.

Το νέο Δ.Σ αποτελείται από επτά τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη.

Συγκεκριμένα τέσσερα μέλη προέρχονται από το ΣΕΒΓΑΠ ο νέος Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βιτάλης καθώς και οι κ.κ. Στέφανος Παντελιάδης (Γαλακτοβιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ) Μιχάλης Φυτάς (Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ) και Αλέξανδρος Μπότος της εταιρίας ΡΟΥΣΑΣ.

Δύο μέλη μεταξύ των οποίων και ο νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Μιχαήλ Τζιότζιος με τον κ. Ιωάννη Γκρίνια προέρχονται από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και τέλος ένα μέλος ο κ. Νικόλαος Παλάσκας προέρχεται από την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Ένα όνειρο ετών για τη θεσμική στήριξη και προστασία της φέτας, του εθνικού μας πλούτου, τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της, έγινε πραγματικότητα.

Σκοπός της Διεπαγγελματικής είναι η ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων με κατάλληλους ελέγχους, όπως και η θέσπιση κανόνων δράσης και δεοντολογίας για την προστασία των καταναλωτών.

Με κοινό όραμα, συνεργασία και σωστό προγραμματισμό θα εκπονηθεί σύντομα ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα οργάνωσης, από τα μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΔΟΦ).

Πιο συγκεκριμένα και για τον παραπάνω σκοπό ένωσαν τις δυνάμεις τους, το 70% των μεταποιητών και παραγωγών φέτας, μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών της Οργάνωσης, ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος του Προέδρου του ΣΕΒΓΑΠ, κ. Χρήστου Αποστολόπουλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες, στην πολυπόθητη υπέρβαση.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η ανάγκη να εντυπωθεί η ΠΟΠ Φέτα στη συνείδηση του ευρύτερου διεθνούς και εγχώριου κοινού ως το αυθεντικό ελληνικό προϊόν οδήγησε στην υπέρβαση των συμφερόντων για τη σύμπραξη δυνάμεων μεταξύ του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής.

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τη σύσταση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με την ονομασία Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας (ΔΟΦ).

Η ιστορική αυτή σύμπραξη (μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων και κτηνοτρόφων του τόπου μας) εξυπακούεται την αναγνώριση και ανακήρυξη της οργάνωσης ως Εθνικής ΔΟΦ από το ΥΠΑΑΤ.

Στη χώρα μας βέβαια μένει να διαπιστώσουμε αν τα όσα εξυπακούονται και θεωρούνται προφανή, όντως αναγνωρίζονται από την πολιτεία ως τέτοια.

Πέραν τούτου όμως η ουσία παραμένει, η νέα σύνθεση του Δ.Σ της ΔΟΦ είναι ευοίωνη και ιστορικής σημασίας για τη χώρα μας και το μέλλον της ΠΟΠ Φέτας.