Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ Π.Ε. Συβότων στη θέση «Πηγαδούλι».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ Π.Ε. Ηγουμενίτσας στη θέση «Κοτσέκι».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Ηπείρου» και «Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών, Πρεβέζης, Ζηρού, Πάργας, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Ζαγορίου, Β. Τζουμέρκων, Ζίτσας, Ν. Σκουφά, Γ. Καραϊσκάκη, Κ. Τζουμέρκων και Αρταίων».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

*Ο λόγος του κατεπείγοντος των θεμάτων συνίσταται στο με αριθμ. πρωτ. 71587/103/6-10-2011 έγγραφο της Π.Ε. Ιωαννίνων με θέμα αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο μας ζητείται το αργότερο μέχρι 14-10-2011 να έχουμε αποστείλει αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί α) παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ Π.Ε. Συβότων στη θέση «Πηγαδούλι» και β) παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ Ηγουμενίτσας στη θέση «Κοτσέκι», προκειμένου στο πλαίσιο της από 10-6-2011 πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 4.7 και συγκεκριμένα στην κατηγορία Πράξεων «αποκατάσταση ΧΑΔΑ» να προταθεί για ένταξη στο εν’ λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα η αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας στις θέσεις: α) «Κοκκινοχώματα» Π.Ε. Πέρδικας, β) «Παλιά Σενίτσα» Π.Ε. Μαργαριτίου, γ) «Πηγαδούλι» Π.Ε. Συβότων και δ) «Κοτσέκι» Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ