Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igm_logo

igm_logoΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και την προμήθεια γάλακτος για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτου στη Δ.Κ. Γραικοχωρίου, για τη στέγαση του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ) μετά από την διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό και τη λειτουργία των δημόσιων τουαλετών που ευρίσκονται επί της πλατείας Δημαρχείου.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου και διάθεση πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση φιλοξενίας και σίτισης εκπροσώπων του Χαμόγελου του Παιδιού και διάθεση πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 0,5 MW, στη θέση τεμ.186 / Τ.Κ. Σπαθαραίων / Δήμου Ηγουμενίτσας / Π.Ε. Θεσπρωτίας” με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την Στέλλα Αηδώνη.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 12ο Χορήγηση άδειας ενοικίασης μοτοποδηλάτων στην Κάτσιου Αγνή του Κων/νου στην οδό “Ιονίου Πελάγους” στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού 49 Μαρτύρων με το Β’ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας” προϋπολογισμού 62.000,00 € και ορισμός εκπροσώπου για την παρακολούθηση του έργου.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση αρδευτικού κάτω ρου Καλαμά”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή κόμβου Νέας Σελεύκειας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου “Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Λήψη απόφασης για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4 από το ελεύθερο εμπόριο.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων στις Δημοτικές ενότητες Πέρδικας και Συβότων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο για τον μήνα Απρίλιο με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Τροποποίηση της με αριθμ. 43/2017 απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2017 απόφασης, για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Δίκτυο Πόλεων “ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”. Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το ΔΣ της “ΔΕΥΑΗ” και αντικατάστασή τους.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος ΔΣ “ΔΕΥΑΗ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ