Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας 2011-2014» (Α’ Φάση).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

*Το Επιχ. πρόγραμμα υπάρχει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας:

www.Igoumenitsa.gr / Πληροφορίες / Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Κανονισμού πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

*Ο Κανονισμός υπάρχει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας:

www.Igoumenitsa.gr / Πληροφορίες / Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2012.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

*Το Τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας:

www.Igoumenitsa.gr / Πληροφορίες / Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 4ο

Καθορισμός αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2012. (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Καθορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012. (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ.2 του αρθρ.3 του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα κ.α. διατάξεις».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Πρακτικού 3/2011 της Επιτροπής Γνωμοδότησης Καταστροφής Αντικειμένων.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Πρακτικού 4/2011 της Επιτροπής Γνωμοδότησης Καταστροφής Αντικειμένων.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 9ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό έναντι πρατηρίου Θωμάζου».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα Τ.Δ. Μαργαριτίου, Μαζαρακιάς, Καρτερίου» (πρώην Δήμου Μαργαριτίου).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Τ.Δ. Καρτερίου» (πρώην Δήμου Μαργαριτίου).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στα Τ.Δ. του Δήμου» (πρώην Δήμου Μαργαριτίου).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Γήπεδο στο Βασιλικό».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση αγωνιστικού χώρου – τοποθέτηση τεχνιτού χλοοτάπητα στο γήπεδο Καστρίου».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Επεκτάσεις – βελτιώσεις αποχετευτικού δικτύου ομβρίων Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού (πρώην Παραποτάμου)».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Σύνδεση εσωτερικού με εξωτερικό δίκτυο στη θέση Καραγιαννίδη».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.