Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. στην Ηγουμενίτσα

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου διοργανώνει στην Ηγουμενίτσα δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα:

ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τόπος Διεξαγωγής:TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  ΑΙΘΟΥΣΑ: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ   

Χρόνος  Διεξαγωγής  19   Μαΐου  2013,  Ημέρα Κυριακή  και από ώρα  09:00 – 14:00

Εισηγητής: κ. Χρήστος  Γιαννόπουλος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα  για  όλο  το  έτος  και  οι  Λογιστές που  η  επαγγελματική τους ταυτότητα  είναι  σε  ισχύ.

Έντυπη αίτηση θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο  Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου στη διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 28-30, 45332 Ιωάννινα, καθημερινά από 09:00 μέχρι 13:00 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με fax στο 2651072194.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την  16η  Μαϊου  2013.  

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 70400.