Σε εφαρμογή ο κανονισμός καθαριότητας

HGOYMENITSA POLHΤο 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας (Αρ. Απόφασης 20/2012, ΑΔΑ: Β44ΥΩΡΙ-ΕΧΒ).

Ένας πολύ σημαντικός κανονισμός που όμως δυστυχώς, δεν εφαρμόστηκε. Σήμερα επαναφέρουμε το θέμα και προωθούμε την άμεση εφαρμογή του, ενημερώνοντας όλους όσους διαμένουν, εργάζονται και κινούνται εντός των ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, τόσο για την ύπαρξή του όσο και για την απόφαση του ελέγχου της τήρησής του.

Ο Κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr) και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αναρτηθεί στα κεντρικά σημεία των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, αυτός πρόκειται να διανεμηθεί κυρίως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης αλλά και των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων.

Για οποιεσδήποτε απορίες, υποδείξεις, επισημάνσεις και παράπονα, σχετικά με την καθαριότητα του Δήμου, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου μέσω των τηλεφώνων, 21150 – 21159.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με στόχο να έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον διαβίωσης, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ζητά από όλους:

• Να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους.

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλες σακούλες για να βάζουν τα απορρίμματα τους, να τις κλείνουν καλά και να τις τοποθετούν μέσα στους κάδους εφόσον υπάρχουν.

• Ειδικότερα τα καταστήματα και τα γραφεία θα πρέπει να βγάζουν τις σακούλες απορριμμάτων τους μόνο μετά την ώρα κλεισίματος των καταστημάτων. Εφόσον στα απορρίμματα περιλαμβάνονται και υλικά συσκευασίας (π.χ. χαρτόκουτες) θα πρέπει να έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους και να είναι δεμένα.

• Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετηθούν μπάζα στους κάδους απορριμμάτων ή στα πεζοδρόμια.

• Να μην εγκαταλείπουν στους δρόμους τα παλαιά αυτοκίνητά τους.

• Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους (οικόπεδα, παλαιές κατοικίες κ.λ.π).

• Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των ελευθέρων χώρων όπου ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. παρκινγκ).

• Να μην ρυπαίνουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια με χώματα, τσιμέντα, λάδια, κόλλες, κ.λ.π.

• Να μην ρυπαίνουν με αφίσες, φέιγ βολάν, σπρέι, την πόλη.

• Να μην ρυπαίνουν χώρους πρασίνου, μνημεία, αγάλματα, τοίχους.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα πρόστιμα τα οποία έχουν ψηφιστεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, και μπορεί να επιβληθούν.
• Σακούλες εκτός κάδων (30,00 ΕΥΡΩ ), έξοδός τους ακατάλληλες ώρες ( 50,00 ΕΥΡΩ ) άδετες (30,00 ΕΥΡΩ ) η μια ,

• Ανάρτηση πανό, αεροπανό η άλλων ομοίων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς , πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους (500,00 ΕΥΡΩ), φέιγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους μέχρι 100 τεμάχια (200,00 ΕΥΡΩ) εκτεταμένη (1.000,00 ΕΥΡΩ) ,

• Η ρίψη μέσα στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων της πόλης, λαδιών συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές των μηχανών, λιπών ψητοπωλείων, υγρών μπαταριών και γενικά υγρών αποβλήτων που μπορεί να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετευμένων λυμάτων (200,00 ΕΥΡΩ).

• Απορρίμματα κουζίνας εστιατορίων, μαγειρείων, ιδρυμάτων, fast food κ.λ.π. αυτά πριν τοποθετηθούν στους σάκους πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς και σε καμία περίπτωση να μην σύρονται επί του οδοστρώματος προκαλώντας ρύπους (150,00 ΕΥΡΩ).

• Για τα ογκώδη αντικείμενα, η περισυλλογή τους θα γίνεται μετά από επικοινωνία με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (τηλ. 26650211502665021150 και 26650226262665022626)