Σε συνεδρίαση καλεί το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών καλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1. Β’ Φάση  Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλιατών 2012-2014  
Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Διαμάντη Άννα._
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ