Σταύρος Καλογιάννης: Οριστικοποιήθηκε η πώληση της Δωδώνης

dodoni

Η πώληση της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ από την Αγροτική Τράπεζα είναι πλέον οριστική. Αυτό προκύπτει από την τελευταία ενημέρωση που είχε ο Σταύρος Καλογιάννης από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός στην υπ’ αρ. πρωτ. 417/2011 απάντησή του, αναφέρει:

«Τα σχέδια αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, βρίσκονται υπό την μελέτη τόσο των αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ένα εκ των ανωτέρω σχεδίων είναι αυτό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μετέχει με ποσοστό 67,77% στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ». Η ΑΤΕ βάσει των ανωτέρω διατάξεων της ΕΕ και ακολουθώντας ένα ευρύτατο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης, είναι υποχρεωμένη να απεμπλακεί από όλες τις μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως προκύπτει και από το συνημμένο έγγραφο της ΑΤΕbank με Α.Π. 85/410/12-05-2011».

Η αρμόδια Διευθύντρια θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΕ στο υπ’ αρ. πρωτ. 85/410/2011 έγγραφό της (που επικαλείται ο Υπουργός) είναι απολύτως σαφής:

«Η Τράπεζα εφαρμόζει ήδη ευρύτατο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσής της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υποχρεωμένη βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανταγωνισμού – να απεμπλακεί από όλες τις συμμετοχές της που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μέσω δε των μέτρων αυτών, εξασφαλίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 29.04.2011 η έγκριση για την αντιμετώπιση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με τη συμμετοχή του βασικού της μετόχου, του Ελληνικού Δημοσίου.

Τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Τράπεζα θα προχωρήσει το πρόγραμμα απεμπλοκής της από την «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ» θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας».

Είναι πλέον προφανές ότι με όσα υποστήριζε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, μόλις πριν από έξι μήνες στα Ιωάννινα, ότι η Δωδώνη αποτελεί τη ναυαρχίδα και την «Ακρόπολη» της Ηπείρου, ενέπαιζε του Ηπειρώτες.