Στον αέρα η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας

Στον αέρα η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας στο Λαδοχώρι, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, ακυρώνει εν μέρει την άδεια λειτουργίας που είχε χορηγήσει η Περιφέρεια Ηπέιρου. Η άδεια λειτουργίας είχε εκδοθεί λίγο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Ομάδα κατοίκων 22 κατοίκων του Λαδοχωρίου, που αντιτίθεται σε αυτήν την απόφαση, υπέβαλε προσφυγή που εξετάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το μεσημέρι της Τρίτης 5/12, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση που εν μέρει δέχεται την προσφυγή των κατοίκων και ακυρώνει σκέλος της άδειας που είχε εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με την απόφαση, η άδεια που χορήγησε η Περιφέρεια είναι νόμιμη ως προς το σκέλος που αφορά στη λειτουργία πρακτορείου-εκδοτηρίου εισιτηρίων προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ακυρώνει το σκέλος που ορίζει το χώρο ως αφετηρία και τέρμα υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών για όλες τις εγκεκριμένες και νόμιμες επιβατικές λεωφορειακές γραμμές.

Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι το ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας, δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένο χώρο και εγκαταστάσεις για αφετηρία και τέρμα υπεραστικών λεωφορείων.

Να σημειωθεί ότι το θέμα συζητήθηκε μετά από ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, υπεραμύνθηκε της απόφασής του, ισχυριζόμενος τότε ότι η άδεια που έξεδωσε ήταν μόνο για ακδοτήριο, καθεστώς όπως είπε, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν και τα ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης:

– Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση, αν και τιτλοφορείται «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας πρακτορείου – εκδοτηρίου εισιτηρίων της ‘ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.’» και πράγματι χορηγείται με αυτήν στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας πρακτορείου – εκδοτηρίου εισιτηρίων προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε ακίνητο που κείται στο ΟΤ 43, ορίζει ωστόσο επιπλέον ότι, ο εν λόγω χώρος θα αποτελεί αφετηρία, τέρμα και στάση υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε όλες τις εγκεκριμένες και νόμιμες επιβατικές λεωφορειακές γραμμές.

-Επειδή το άρθρο 4 § 2 της υπουργικής απόφασης με αριθμό Β-54871/4060/2003 ρητά ορίζει ότι δεν επιτρέπεται ο καθορισμός των εγκαταστάσεων αφετηρίας και τέρματος εκτός του χώρου που περιλαμβάνει σταθμούς εκκινήσεως και αφίξεως υπεραστικών λεωφορείων μαζί με την γύρω περιοχή (για αφετηρία ή τέρμα υπεραστικών γραμμών).

-Επειδή, η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας πρακτορείου –εκδοτηρίου εισιτηρίων, δυνάμει των διατάξεων νόμων που λαμβάνονται υπόψη και αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και σε απάντηση της από 28-08-2023 αίτησης της εταιρείας, είναι διάφορη από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σταθμού εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις (τα άρθρα 2, 7, 8 και 10 του Π.Δ/τος 79/2004) και απαιτεί την ύπαρξη των ειδικότερων προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει, προϋποθέσεις που από το φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει να έχουν ερευνηθεί ότι πληρούνται.

-Επειδή ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο με αριθμό 156684/1170/11-10-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, η προσβαλλόμενη απόφαση χορηγεί άδεια πρακτορείου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. Β54871/4060/2003 υπουργικής απόφασης, τη νομιμότητα της οποίας δεν προσβάλλουν οι προσφεύγοντες. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να αποτελεί χώρο στάσης υπεραστικών λεωφορείων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 της αριθµ. Β-54871/4060/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, όχι όμως χώρος άφιξης και αναχώρησης αυτών.

Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η ασκηθείσα προσφυγή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση μόνο κατά το μέρος της που καθορίζει ότι ο εν λόγω χώρος θα αποτελεί αφετηρία και τέρμα υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε όλες τις εγκεκριμένες και νόμιμες επιβατικές λεωφορειακές γραμμές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή εν μέρει της από 11-9-2023 προσφυγής της Ευτυχίας Γεωργακοπούλου του Ανδρέα κλπ (σύνολο 22) κατά της με αριθμό πρωτ. 135568/1028/31-8-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η προσβαλλόμενη με αριθμό πρωτ. 135568/1028/31-8-2023 απόφαση του   Περιφερειάρχη Ηπείρου κρίνεται νόμιμη κατά το μέρος που με αυτήν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας πρακτορείου – εκδοτηρίου εισιτηρίων προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στη εταιρία με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.» σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Ο.Τ. 43 επί της οδού Πινδάρου, 1η πολεοδομική ενότητα Γραικοχωρίου Ηγουμενίτσας και ακυρώνεται κατά το μέρος που καθορίζεται ο χώρος αυτός ως αφετηρία και τέρμα υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε όλες τις εγκεκριμένες και νόμιμες επιβατικές λεωφορειακές γραμμές.