Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προήχθη ο Φώτιος Ντίνης

fotis-ntinis

fotis-ntinisΠραγματοποιήθηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αντιστρατήγου Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, πενήντα ένας (51) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων.

Ανάμεσά τους και ο μέχρι σήμερα αστυνομικός υποδιευθυντής της Α.Δ. Θεσπρωτίας κ. Φώτιος Ντίνης.

Επίσης, ως Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεσπρωτίας αναλαμβάνει ο Τσιβουράκης Παναγιώτης, προερόμενος από Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας