Στο ΔΣ Σουλίου οι Υδρογονάνθρακες. Θετική η εισήγηση της Δημάρχου.

Τη Δευτέρα πρόκειται να εξετάσει τις αιτήσεις της Energean Oil & Gas Α.Ε για χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων ( 2D) στην περιοχή της Ηπείρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Παραμυθιά την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, και ώρα 19:00, με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη και με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο 4ο θέμα για την χορήγηση της εν λόγω άδειας πρόσβασης.

Το θέμα είχε έρθει και σε προηγουμένη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σουλίου, αλλά αναβλήθηκε ώστε να γίνει ευρεία ενημέρωση πριν τη λήψη απόφασης.

Το θέμα εισέρχεται με θετική εισήγηση – υπό όρους – από τη Δήμαρχο Σουλίου Σταυρούλα Μπραϊμη – Μπότση, η οποία αναλυτικά αναφέρει:

Εισήγηση 4ο θέμα: «Εξέταση αιτήσεων της Energean Oil & Gas Α.Ε για χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή της Ηπείρου»

Εισηγήτρια: κα. Δήμαρχος

Η «Energean Oil & Gas Α.Ε.» με έδρα το Μαρούσι Αττικής απέστειλε στον Δήμο Σουλίου την κάτωθι επιστολή.

ΠΡΟΣ:

Την Δήμαρχο Σουλίου κα. Σταυρούλα Μπραϊμη – Μπότση

Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου κο. Δημήτρη Δημητρίου

ΘΕΜΑ: Σύμβαση Ιωαννίνων (Ν 4300/2014): Εκτέλεση Προγράμματος Γεωφυσικών Σεισμικών Ερευνών στην περιοχή Ηπείρου και Άδεια Πρόσβασης σε Δημοτικές Δασικές Εκτάσεις.

Σχετικά

1. Το με α.π. 188485/02.12.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

2. Τo με α.π. 185557/15.11.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υ.Π.ΕΝ

Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβούλιου,

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή της Ηπείρου (παραχώρηση «Ιωαννίνων»), όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Energean Oil & Gas (Ν 4300/14), και ενόψει της έκδοσης των Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ) από τα κατά τόπους αρμόδια δασαρχεία ή Διευθύνσεις Δασών οι οποίες θα παρέχουν τις απαραίτητες άδειες κλάδευσης και υλοτομίας για Δημόσιες, Δημοτικές και Ιδιωτικές Δασικές εκτάσεις, θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Δημοτικό σας Συμβούλιο να μας παρέχει την απαραίτητη Άδεια Πρόσβασης στις Δημοτικές Δασικές Εκτάσεις που εμπίπτουν στο Δήμο σας. Η Energean Oil & Gas, σύμφωνα με το 1ο σχετικό, έχει ήδη υποβάλει στα αρμόδια δασαρχεία ή Διευθύνσεις Δασών πλήρη φάκελο του εν λόγω έργου που «αποτελεί σημαντική συμβατική υποχρέωση της εταιρίας-αναδόχου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου» (2ο σχετικό). Με δεδομένο τον προγραμματισμό της εταιρείας, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας για την έκδοση των απαραίτητων αδειών. Θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας τόσο εμείς όσο και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή οποιασδήποτε ενημέρωσης και πληροφορίας σχετικά με τις παραμέτρους του έργου.

Με εκτίμηση,

Για την Energean Oil & Gas A.E.

Άγγελος Μαστραντώνης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1) Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Γενική Γραμματεία ενέργειας και Ορυκτών πρώτων υλών) έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης με την Εταιρεία Energean Oil & Gas – Repsol Α.Ε. βάσει της οποίας έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ηπείρου και η οποία έχει κυρωθεί από τη Ελληνική Βουλή με το Ν. 4300/2014.

2) Η εκτέλεση προγράμματος σεισμικών ερευνών περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασιών της σύμβασης και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της εταιρίας – αναδόχου του Ελληνικού Δημοσίου

3) Το πρόγραμμα σεισμικών ερευνών καθώς και κάθε άλλη εργασία του προγράμματος εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 σημείο 12.2 (α) της σύμβασης εκτελούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

4) Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών υποθέσεων με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 188485/02-12-2016 έγγραφο της, Ζήτησε από την εταιρία Energean Oil και Gas – Repsol να υποβάλλει στα αρμόδια δασαρχεία πλήρη φάκελο του εν λόγω έργου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή ευθύνης των δασαρχείων, προκειμένου να εξεταστούν οι νόμιμες προυποθέσεις χορήγησης επέμβασης εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

5) Το Δασαρχείο με το υπ’ αρίθμ 154683/12-10-2017 (ΑΔΑ: 73ΒΕΟΡ1Γ-904) Δασική Αστυνομική Διαταγή επιτρέπει τις ζώνες σεισμικής έρευνας που θα διανοιχθούν στα διοικητικά όρια κάθε Τ.Κ. των Δήμων Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Σουλίου από την εταιρία Energean Oil & Gas – Repsol για την εκτέλεση του έργου στο πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή.

6) Η περιοχή παρέμβασης σε όλη την Ήπειρο αφορά έκταση 400km δικτύου. Το συνολικό μήκος των γραμμών εντός του Δήμου Σουλίου περιορίζεται σε λιγότερο από 25χλμ (24,45χλμ). Βάση το Γεωφυσικό χάρτη αφορά τις ΤΚ Πλακωτής, ΤΚ Ελαταριάς, ΤΚ Καλλιθέας, ΤΚ ΤΚ Νεοχωρίου, ΤΚ Ψάκκας, ΤΚ Κρυσταλλοπηγής, ΤΚ Σαλονίκης. Τα 5,6χμ της κοινότητας Πλακωτής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της, δεν αφορούν Δημοτικές εκτάσεις. Επίσης, σε ό,τι αφορά την κοινότητα Ελαταριάς, και τις γειτονικές Κρυσταλλοπηγής και Καλλιθέας, τουλάχιστον 3,5χμ δεν αφορούν Δημοτικές εκτάσεις. Επομένως, οι δυνητικά Δημοτικές εκτάσεις σε όλο το Δήμο Σουλίου δεν ξεπερνούν τα 15χμ (από το σύνολο των 24.5χμ).

7) Σύμφωνα με το υπ’αρίθμ 65/26-2-2018 έγγραφο του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι η εκτέλεση των γεωφυσικών – σεισμικών ερευνών για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ήπειρο δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόγειο υδατικό δυναμικό. Επίσης από τις μετρήσεις του ΙΓΜΕ που αφορούν στην δίαιτα των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων της πηγής Κρυσταλλοπηγής, από έρευνες θεωρείτε δεν θα επηρεαστούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εν λόγω καρστικού συστήματος και των υπογείων νερών της ζώνης εκτέλεσης των ερευνών στον Δήμο Σουλίου.

8) Στο Δήμο Σουλίου Σουλίου έχουν γίνει οι ακόλουθες δημόσιες συναντήσεις

• Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, 2017 (ενημερωτική συνάντηση): Παρόντες (εκπρόσωπος Repsol, Willy Hernandez, εκπρόσωπος Energean, Κωνσταντίνος Τζιμέας, εκπρόσωπος Enveco (εργολάβος για τα περιβαλλοντικά), Γεώργιος Μπαρμπούτης)

• Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, 2017 (Δημοτικό Συμβούλιο, αναβολή απόφασης με σκοπό τη διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας με τη συμμετοχή ειδικών επιστημών κτλ.): Παρόντες (εκπρόσωπος Repsol, Willy Hernandez, εκπρόσωποι Energean, Κωνσταντίνος Τζιμέας και Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος ΕΔΕΥ, Ιωάννης Μπασιάς, εκπρόσωπος Enveco (εργολάβος για τα περιβαλλοντικά), Γεώργιος Μπαρμπούτης)

• Τρίτη 6 Μαρτίου, 2018 (ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων): Παρόντες (εκπρόσωποι Υπουργείου (Βερροιόπουλος (Γενικός Γραμματέας), Αθανασιάδης, Κουλίδης), ΕΔΕΥ (Μπέλλας), καθηγητές (Τσόκας, Δρακάτος) και εκπρόσωποι ΙΓΜΕ (Νικολάου), Enveco (Παπαγρηγορίου)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:

Να γίνει δεκτό το αίτημα της Energean Oil & Gas – Repsol ΑΕ, για την χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές δασικές εκτάσεις του Δήμου Σουλίου, στα πλαίσια της διενέργειας γεωφυσικών σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες «Σύμβαση Ιωαννίνων (Ν.4300/2014)»

• Καθίσταται σαφές ότι η θετική γνωμοδότηση μας αφορά αποκλειστικά την διενέργεια γεωφυσικών σεισμικών ερευνών και κανένα άλλο μετέπειτα στάδιο

• Οι ποσότητες δασικών προϊόντων (καυσόξυλα) που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκτάσεις θα διατεθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής

• Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος

• Η Εταιρία υποχρεούται να τηρεί πλήρως την περιβαλλοντική νομοθεσία, την εγκεκριμένη Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την απόφαση έγκρισης της (ΑΕΠΟ) και τα πρόσθετα σχέδια περιβαλλοντικής δράσης (ΣΠΔ)

• Στην ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή της ΤΚ Ελαταριάς καμία παρέμβαση δεν θα πραγματοποιηθεί τόσο στο ελατόδασος όσο και στα χαραγμένα μονοπάτια