Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 οι δεσμευτικές προσφορές για το Λιμάνι

Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 προσδιόρισε το ΤΑΙΠΕΔ την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) του Ταμείου που ενέκρινε, πριν από λίγες ημέρες, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Για το λιμάνι Ηρακλείου οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπολης και του Ηρακλείου, το Ταμείο πουλά το 67%, ενώ στην Καβάλα υπο-παραχωρείται ο εμπορικός λιμένας «Φίλιππος Β’».

Τα επόμενα λιμάνια που οδεύουν προς αξιοποίηση είναι του Βόλου και της Κέρκυρας, όπου εξετάζεται η περίπτωση υποπαραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης λιμενικών δραστηριοτήτων του κεντρικού λιμένα με στόχο την εξυπηρέτηση 98 mega yacht, καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και δημιουργία παρακείμενης μαρίνας στη Νότια Κέρκυρα (Λευκίμη).